Historici rokovali o písomníctve a vzdelanosti

Hľadať spoločné rysy i zásadné odlišnosti metamorfóz kultúry v jednotlivých krajinách stredoeurópskeho priestoru bolo cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie s názovom Písomníctvo a vzdelanosť v strednej Európe v stredoveku a ranom novoveku. Konala sa v dňoch 4. a 5. októbra 2016 pod záštitou dekana Filozofickej fakulty UKF v Nitre prof. PaedDr. Bernarda Garaja, CSc. s organizovali ju Katedra histórie FF v spolupráci s Nitrianskym spolkom historikov a Slovenskou historickou spoločnosťou pri Slovenskej akadémii vied v Bratislave.
Konferencie sa zúčastnilo dovedna 22 vedeckých pracovníkov, medzi ktorými nechýbali ani zahraniční odborníci, a to z Českej republiky, Poľska, Maďarska a Srbska. Počas prvého dňa sa väčšina prednesených príspevkov zameriavala na historické pramene – zdroje poznania úrovne dialógu a komunikačných kanálov vtedajšej doby, druhý deň bola dominantnou témou referátov vzdelanosť. Vďaka odborníkom ako prof. Dr. Márta Font, prof. Đura Hardi, Ph. D., prof. PhDr. Ján Lukačka, CSc., Mgr., PhDr. Gabriel Hunčaga OP, PhD., Dr. László Szabolcs Gulyás, dr hab. Marcin Hlebionek, PhDr. Sixtus Bolom-Kotari, Ph.D., Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D., Krisztina Rábai, PhD., Mgr. Miroslav Huťka, PhD., Mgr. Angela Škovierová, PhD., Mgr. Peter Labanc, PhD., Mgr. Jozef Kordoš, PhD., Mgr. Imrich Nagy, PhD., Péter Haraszti Szabó, Mgr. Marek Oravec a špecialistom z Katedry histórie sa účastníkom konferencie podarilo dopracovať k podnetným diskusiám a vzájomnému obohateniu sa o nové pohľady na vedecké otázky týkajúce sa písomníctva a vzdelanosti nielen v stredoeurópskom regióne.
Program konferencie bol doplnený o exkurziu v Diecéznej knižnici a na Nitrianskom hrade.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem