Katedra archeológie oživila dávnych bojovníkov v Ladiciach

V rámci kultúrneho podujatia „Ladice v premenách času“, ktoré sa uskutočnilo 1. októbra 2016 v obci Ladice, Katedra archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre usporiadala medzinárodný archeologický workshop. Celé poobedie sa nieslo v duchu bojovníkov, ktorí zasiahli do diania tejto obce v určitých etapách praveku a stredoveku. Zo staršej doby železnej to boli bojovníci z hradiska na Malom a Veľkom Lysci, zo včasného stredoveku strážcovia Kostolianskej kotliny z 9. storočia a z vrcholného stredoveku tajomní Kumáni.
Gro programu bolo venované deťom, pre ktoré boli pripravené rôzne aktivity. Najpútavejšou z nich bola nepochybne rekonštrukcia života ľudí v praveku a v stredoveku v rôznych podobách.
Prostredníctvom posterovej prezentácie, výstavy a prednášok boli širokej verejnosti prezentované aj archeologické nálezy a náleziská, ako aj práca archeológov v Ladiciach a celej Kostolianskej kotline. Predstavené boli aj publikácie, mnohé z pier zamestnancov Katedry archeológie, ktoré na vedeckej úrovni prezentujú archeologické bádanie v Kostolianskej kotline.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem