Prvá absolventka s duálnym diplomom

Na Katedre masmediálnej komunikácie a reklamy Filozofickej fakulty UKF obhájila svoj bakalársky titul v rámci spoločného študijného programu marketingová komunikácia a reklama medzi UKF v Nitre a Ekonomickou univerzitou v Katoviciach prvá absolventka programu Martyna Mędrek. Študentka tak dňa 26. augusta 2016 získala duálny diplom v rámci realizácie projektu ESF 26110230080 Ekvivalencia študijných programov FF UKF v Nitre a poprednej zahraničnej univerzity v Poľsku. 
Cieľom projektu bolo podporiť udeľovanie spoločného diplomu, a tým zabezpečiť zvýšenie konkurencieschopnosti absolventov spoločného programu, vytvoriť im lepšie štartovacie podmienky na trhu práce a zvýšiť ich šance na získanie zamestnania na Slovensku i v Poľsku. Vytvorením spoločného študijného programu a udeľovaním dvojitého diplomu zainteresovaných univerzít sa prispôsobuje vysokoškolské vzdelanie potrebám vedomostnej spoločnosti a podporil sa princíp kvality na VŠ odovzdaním študijných skúseností medzi školami. Projektom sa podporila spolupráca medzi VŠ a súkromným sektorom na národnej a medzinárodnej úrovni.
Trvanie projektu bolo datované na obdobie rokov 2013 až 2016. Pozostával z ekvivalencie spoločných programov, pilotných ročníkov realizácie, študijných a prednáškových pobytov. Z našej univerzity sa zapojilo do programu ďalších 18 študentov, ktorí by mali ukončiť štúdium v ďalších rokoch (6 študentov skončí v akademickom roku 2016/17,  7 študentov v roku 2017/18, ďalších 5 študentov sa prihlásilo do programu v tomto roku). Trvalá udržateľnosť projektu bude zabezpečená financovaním študijných a prednáškových pobytov cez Erasmus+.
Zavedenie udeľovania systému dvojitých diplomov bude mať za priamy následok zvýšenie kvality vzdelávania v študijnom programe a následne sa zabezpečí rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania, racionalizácia a skvalitnenie výučby. Realizácia zavedenia dvojitých diplomov je priamo zameraná na zvyšovanie úrovne vzdelávania v  študijnom odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá. Tento zámer vyšiel z požiadaviek študentov a pedagógov Filozofickej fakulty UKF. Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF v súčasnosti poskytuje vzdelávanie v odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá vo viacerých študijných programoch bakalárskeho, magisterského i doktorandského stupňa.
2016 ff dual vzdelavanie1   2016 ff dual vzdelavanie2
Štátnice

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem