Rektor UKF v Nitre vymenoval novú docentku

Dňa 28. júna 2016 rektor UKF v Nitre prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., udelil vedecko-pedagogický titul „docent" Mgr. Andrei Javorskej, PhD., pracovníčke Katedry filozofie na Filozofickej fakulte UKF v Nitre, v študijnom odbore 2.1.1 filozofia, na základe rozhodnutia Vedeckej rady Filozofickej fakulty zo dňa 12. mája 2016. Vymenovanie novej docentky sa konalo za prítomnosti prof. Ing. Zdenky Rózovej, CSc., prorektorky pre vedeckovýskumnú činnosť a akreditácie na UKF v Nitre a doc. PhDr. Martina Hetényiho, PhD., prodekana pre vedu, výskum a postgraduálne formy štúdia na Filozofickej fakulte.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem