Na pôde UKF v Nitre skladali odborné skúšky súdni tlmočníci a prekladatelia

Na pôde Tlmočníckeho ústavu Filozofickej fakulty UKF v Nitre sa v dňoch 7. až 9. júna 2016 konali odborné skúšky tlmočníka a prekladateľa. Ich úspešné vykonanie je jednou z podmienok, ktoré musí splniť uchádzač o zápis do zoznamu súdnych tlmočníkov a/alebo prekladateľov. Ďalšou podmienkou je úspešné absolvovanie Odborného minima tlmočníka a prekladateľa, ktoré Tlmočnícky ústav už tradične organizuje vždy v novembri (okrem toho je potrebné zdokladovať príslušné odborné vzdelanie, prax v odbornom tlmočení a/alebo preklade a iné.)
Pracovníci Tlmočníckeho ústavu pripravovali skúšky z 18 jazykov pre 129 uchádzačov z celého Slovenska. O tom, že odborné skúšky sú naozaj náročné, svedčí aj skutočnosť, že tesne pred termínom konania skúšok sa viacerí uchádzači ospravedlnili, a napokon sa skúšok zúčastnilo 73 uchádzačov, čo v konečnom dôsledku znamenalo zrušenie skúšok z ukrajinského a  nórskeho jazyka. Tlmočníci a prekladatelia tak skladali odborné skúšky z arabského, anglického, nemeckého,  maďarského,  srbského, talianskeho, ruského, poľského, českého, francúzskeho, španielskeho, gréckeho, vietnamského, macedónskeho a chorvátskeho jazyka.
Uchádzači o pečiatku súdneho tlmočníka a/alebo prekladateľa museli zvládnuť písomný test z legislatívy, ktorá upravuje činnosť tlmočníkov a prekladateľov, ústnu skúšku z tlmočenia z/do cudzieho a slovenského jazyka, resp. záujemcovia o pečiatku súdneho prekladateľa písomnú a ústnu časť odbornej skúšky z  prekladu z/do cudzieho a slovenského jazyka.
Odborné skúšky tlmočníka a prekladateľa sa na tomto pracovisku konajú z poverenia Ministerstva spravodlivosti SR a v súlade s Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 107/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tento zákon hovorí podrobne o podmienkach zápisu do zoznamu súdnych tlmočníkov a/alebo prekladateľov.
Pôsobenie tlmočníckych ústavov, ako aj celkovú evidenciu a riadenie činnosti súdnych tlmočníkov a prekladateľov, zastrešuje Odbor znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti Ministerstva spravodlivosti SR. Jeho pracovníci boli v zmysle zákona členmi skúšobných komisií a dohliadali na  korektný priebeh skúšok.
V mene Tlmočníckeho ústavu FF UKF v Nitre by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať sa kvalitnú vysoko profesionálnu spoluprácu pri príprave a realizácii odborných skúšok jednak predsedom a členom skúšobných komisií, držiteľom pečiatky súdneho tlmočníka a/alebo prekladateľa, kolegom z jazykových katedier FF UKF v Nitre, vrátane ich doktorandov, ktorí pomáhali pri oprave odborných prekladov a organizačne prispeli k hladkému priebehu skúšok. Ďakujeme tiež za ústretovosť a dlhodobú podporu vedeniu Filozofickej fakulty ako aj vedeniu univerzity.
Informácie o jednotlivých častiach skúšky, pokyny ku skúškam a ďalšie užitočné informácie možno nájsť na stránke Tlmočníckeho ústavu FF UKF v Nitre http://www.tu.ff.ukf.sk/.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem