Dabing a titulkovanie v stredoeurópskom kontexte

V dňoch 15. až 17. júna 2016 sa pod taktovkou Katedry translatológie FF UKF v Nitre, LITA – autorskej spoločnosti a Európskej asociácie audiovizuálnych prekladateľov (AVTE) uskutočnila medzinárodná konferencia Audiovizuálny preklad : dabing a titulkovanie v stredoeurópskom kontexte. V snahe zmapovať situáciu v oblasti audiovizuálneho prekladu v prepojení na súčasnú prekladateľskú a mediálnu prax v stredoeurópskom kontexte si konferencia kládla za cieľ poskytnúť priestor odborníkom v oblasti AVP a príbuzných disciplínach prezentovať ich aktuálne náhľady na danú problematiku. Ambíciou organizátorov bolo iniciovať diskusiu o špecifikách teórie, kritiky, didaktiky a praxe audiovizuálneho prekladu v užšie vymedzenom kultúrnom a geografickom priestore – s ohľadom na jeho prekladovú tradíciu, jazykový a kultúrny kontext, ako aj špecifiká prekladateľského trhu.
Konferencia Audiovizuálny preklad: dabing a titulkovanie v stredoeurópskom kontexte bola prvou slovenskou konferenciou zameranou výlučne na oblasť audiovizuálneho prekladu a vďaka zaujímavo vymedzenej téme a prestížnym rečníkom získala obrovský ohlas. Medzi hlavnými rečníkmi boli svetovo uznávaní odborníci Jorge Diaz-Cintas, Elena Di Giovanni a Agnieszka Szarkowska. Ďalší rečníci a účastníci do Nitry pricestovali z Česka, Maďarska, Poľska, Írska, Litvy, Talianska, Španielska, Iránu, Anglicka, Bieloruska, Dánska, Francúzska, Nórska, Fínska či Izraela. Konferencie sa okrem zahraničných hostí a kolegov-akademikov z Nitry, Bratislavy a Banskej Bystrice aktívne zúčastnili aj zástupcovia profesijných inštitúcií, dabingových štúdií či mediálnych inštitúcií. Program konferencie zaujal i organizátorov prestížneho luxemburského medzinárodného festivalu Central and Eastern European Film Festival CinEast, ktorých na konferencii zastupoval riaditeľ festivalu.
Osobitý ohlas mala samostatná sekcia venovaná sprístupňovaniu audiovizuálnych diel nepočujúcim divákom pripravená v spolupráci s predstaviteľmi komunity nepočujúcich na Slovensku, odborníkmi na slovenský posunkový jazyk a expertmi v oblasti titulkovania pre osoby so sluchovým postihnutím. Prednášalo sa v slovenčine, angličtine a slovenskom posunkovom jazyku. Pozornosť v rámci tejto sekcie bola venovaná aj problematike výroby audiokomentára pre nevidiacich divákov.
Konferencie sa zúčastnili aj študenti prekladateľstva a tlmočníctva zo všetkých štyroch hlavných translatologických pracovísk – z Nitry, Banskej Bystrice, Bratislavy a Prešova. Mnohé užitočné informácie mohli získať nielen v rámci hlavného programu konferencie, ale i počas dvoch praktických workshopov. Prvý z nich sa venoval tvorbe audiokomentára pre nevidiacich v opere a viedla ho talianska praktička a teoretička audiovizuálneho prekladu Francesca Raffi. Druhý workshop pripravil riaditeľ spoločnosti OOONA Wayne Garb a študentom a účastníkom predstavil najnovšie titulkovacie softvéry a nástroje.
Konferencia je jedným z hlavných výstupov projektu VEGA 1/0547/14:Titulkovanie pre nepočujúcich: štandardy a odporúčania, riešeného na Katedre translatológie FF UKF v Nitre pod vedením Mgr. Emílie Perez, PhD.
Za finančnú podporu ďakujeme:
ende konfera sponzori1
Za pomoc ďakujeme aj:
ende konfera sponzori2
Konferenciu finančne podporila LITA – autorská spoločnosť, konkrétne v rámci programu: Vzdelávanie.
ende konfera sponzori3

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem