Príď k nám študovať
Podávanie prihlášok sme predĺžili
do 30. apríla 2020 a elektronicky

Dabing a titulkovanie v stredoeurópskom kontexte

V dňoch 15. až 17. júna 2016 sa pod taktovkou Katedry translatológie FF UKF v Nitre, LITA – autorskej spoločnosti a Európskej asociácie audiovizuálnych prekladateľov (AVTE) uskutočnila medzinárodná konferencia Audiovizuálny preklad : dabing a titulkovanie v stredoeurópskom kontexte. V snahe zmapovať situáciu v oblasti audiovizuálneho prekladu v prepojení na súčasnú prekladateľskú a mediálnu prax v stredoeurópskom kontexte si konferencia kládla za cieľ poskytnúť priestor odborníkom v oblasti AVP a príbuzných disciplínach prezentovať ich aktuálne náhľady na danú problematiku. Ambíciou organizátorov bolo iniciovať diskusiu o špecifikách teórie, kritiky, didaktiky a praxe audiovizuálneho prekladu v užšie vymedzenom kultúrnom a geografickom priestore – s ohľadom na jeho prekladovú tradíciu, jazykový a kultúrny kontext, ako aj špecifiká prekladateľského trhu.
Konferencia Audiovizuálny preklad: dabing a titulkovanie v stredoeurópskom kontexte bola prvou slovenskou konferenciou zameranou výlučne na oblasť audiovizuálneho prekladu a vďaka zaujímavo vymedzenej téme a prestížnym rečníkom získala obrovský ohlas. Medzi hlavnými rečníkmi boli svetovo uznávaní odborníci Jorge Diaz-Cintas, Elena Di Giovanni a Agnieszka Szarkowska. Ďalší rečníci a účastníci do Nitry pricestovali z Česka, Maďarska, Poľska, Írska, Litvy, Talianska, Španielska, Iránu, Anglicka, Bieloruska, Dánska, Francúzska, Nórska, Fínska či Izraela. Konferencie sa okrem zahraničných hostí a kolegov-akademikov z Nitry, Bratislavy a Banskej Bystrice aktívne zúčastnili aj zástupcovia profesijných inštitúcií, dabingových štúdií či mediálnych inštitúcií. Program konferencie zaujal i organizátorov prestížneho luxemburského medzinárodného festivalu Central and Eastern European Film Festival CinEast, ktorých na konferencii zastupoval riaditeľ festivalu.
Osobitý ohlas mala samostatná sekcia venovaná sprístupňovaniu audiovizuálnych diel nepočujúcim divákom pripravená v spolupráci s predstaviteľmi komunity nepočujúcich na Slovensku, odborníkmi na slovenský posunkový jazyk a expertmi v oblasti titulkovania pre osoby so sluchovým postihnutím. Prednášalo sa v slovenčine, angličtine a slovenskom posunkovom jazyku. Pozornosť v rámci tejto sekcie bola venovaná aj problematike výroby audiokomentára pre nevidiacich divákov.
Konferencie sa zúčastnili aj študenti prekladateľstva a tlmočníctva zo všetkých štyroch hlavných translatologických pracovísk – z Nitry, Banskej Bystrice, Bratislavy a Prešova. Mnohé užitočné informácie mohli získať nielen v rámci hlavného programu konferencie, ale i počas dvoch praktických workshopov. Prvý z nich sa venoval tvorbe audiokomentára pre nevidiacich v opere a viedla ho talianska praktička a teoretička audiovizuálneho prekladu Francesca Raffi. Druhý workshop pripravil riaditeľ spoločnosti OOONA Wayne Garb a študentom a účastníkom predstavil najnovšie titulkovacie softvéry a nástroje.
Konferencia je jedným z hlavných výstupov projektu VEGA 1/0547/14:Titulkovanie pre nepočujúcich: štandardy a odporúčania, riešeného na Katedre translatológie FF UKF v Nitre pod vedením Mgr. Emílie Perez, PhD.
Za finančnú podporu ďakujeme:
ende konfera sponzori1
Za pomoc ďakujeme aj:
ende konfera sponzori2
Konferenciu finančne podporila LITA – autorská spoločnosť, konkrétne v rámci programu: Vzdelávanie.
ende konfera sponzori3
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka doktorandske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem