Katedra archeológie získala vedeckú knižnicu z Nemecka

Katedra archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre získala významnú vedeckú knižnicu, a to formou daru z Nemecka. Ide o pozostalosť Dr. Eckeharta Schuberta (1934 - 2006), ktorý bol dlhoročným vedeckým pracovníkom Rímsko-germánskej komisie (Römisch-Germanische Kommission - RGK) Nemeckého archeologického ústavu (Deutsches Archäologisches Institut - DAI) vo Frankfurte nad Mohanom, kde v rokoch 1980 - 1999 viedol vedeckú knižnicu inštitútu. Knižnú pozostalosť venovala našej katedre jeho manželka Anna Helena Schubertová. Knihy boli vyzdvihnuté v meste Olpe v spolkovej republike Severné Porýnie-Vestfálsko a prevezené do Nitry kamiónovou prepravou dňa 11. júna 2016.
Ide o rozsiahlu archeologickú vedeckú knižnicu, ktorú pán Dr. Schubert za svojho života nazhromaždil. Knižnica obsahuje výnimočné antikvárne kusy z 19. a prvej polovice 20. storočia, početné monografie tematicky zamerané na praveké a protohistorické obdobia a edície hodnotných časopisov (Berichte der Römisch-Germanischen Komission, Germania, Fundberichte aus Hessen, Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums) a kníh/zborníkov (Ausgrabungen in Manching, Römisch-Germanische Forschungen, Führer zu vor- und frühgeschichtlichen Denkmälern, Handbuch der Altertumswissenschaften, a mnohé iné). Knižnica bola ohodnotená v roku 2007 licencovaným odborným vydavateľstvom Dr. Rudolf Habelt GmbH. na vyše 20 000 Eur.
Ako informovala vedúca Katedry archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Noémi Beljak Pažinová, „pani Anna Helena Schubertová darovala knižnicu Katedre archeológie UKF, aby poslúžila ako vyučovacia pomôcka ´krásneho odboru archeológia´ a zároveň vhodným spôsobom reprezentovala posolstvo tak jej manžela ako aj jej samotnej. Aj na tomto mieste chceme vyjadriť našu hlbokú vďačnosť manželom Eckehartovi a Anne Helene Schubertovcom za tak hodnotný dar.“
Filozofická fakulta UKF v Nitre nemá v súčasnosti voľné kapacity na umiestnenie takého počtu kníh a tento fond nebolo možné umiestniť ani v centrálnej Univerzitnej knižnici UKF, nakoľko to nezapadá do rozvojových zámerov knižnice. Katedra archeológie sa však napriek tomu rozhodla postupne vybudovať vlastnú študovňu, ktorá spropaguje naše pracovisko a zvýši jeho vedecký kredit. „Ako prvý krok sme si od júna 2016 prenajali samostatnú miestnosť v budove Slovenskej akadémie vied v Nitre, kde pracovníci a študenti katedry budú katalogizovať a spracovávať získaný súbor,“ informovala vedúca katedry. „Naším cieľom je postupne vybudovať vlastnú vedeckú prezenčnú knižnicu, ktorá bude slúžiť prioritne našim študentom, a zároveň každému záujemcovi, resp. čitateľovi, ktorý o ňu prejaví záujem.“
Pani Anna Helena Schubertova je archeologička (v súčasnosti už na dôchodku) a rodená Slovenka. Pán Dr. Schubert bol v čase vedenia vedeckej knižnice RGK zodpovedný aj za starostlivosť o hostí z niekdajšieho východného bloku a takto prichádzal do kontaktu aj s archeológmi z Československa. Vo Frankfurte bol svojho času na študijnom pobyte aj prof. Jozef Bujna, CSc., ktorý v súčasnosti garantuje bakalárske aj magisterské štúdium na Katedre archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. S rodinou Schubertovou udržiaval odvtedy dobré kontakty a z tohto dôvodu bola katedra oslovená na získanie kníh.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem