Projekt Škola na dotyk Univerzita aj pre pracovníkov FF UKF

V pondelok 6. júna 2016 popoludní sa v tabletovej učebni Katedry matematiky FPV UKF v Nitre zišlo sedemnásť pracovníkov katedier Filozofickej fakulty UKF v Nitre, ktorí prejavili záujem oboznámiť sa s možnosťami, ktoré ponúkajú tablety vo vyučovaní. Je potešiteľné, že projekt Škola na dotyk Univerzita, ktorý začala FPV UKF v Nitre realizovať v apríli 2015, sa tak úspešne posúva na ďalšie pracoviská UKF.
Úvod do vybraných funkcií a aplikácií tabletu predstavili  pracovníci spoločnosti Edulab: Ján Machaj (riaditeľ), Miloš Bélik a Mário Varga. Kolegov z FF na pôde FPV pozdravil aj prodekan pre rozvoj FPV Mgr. Ján Skalka, PhD. , ktorý sa k možnosti, aby sa aj študenti učiteľstva humanitných predmetov už počas univerzitného štúdia oboznámili s využívaním tabletov vo vyučovaní, vyjadril veľmi pozitívne.
Rozvrh v tabletovej učebni na Katedre matematiky FPV UKF v Nitre, ktorú v akademickom roku 2015/2016 pravidelne využívali pracovníci a študenti Katedry matematiky, Katedry fyziky, Katedry informatiky, Katedry geografie a regionálneho rozvoja a Katedry ekológie a environmetalistity, bude v zimnom semestri operatívne prispôsobené i na privítanie vyučujúcich a študentov z Katedry histórie, Katedry romanistiky, Katedry germanistiky, Katedry slovenského jazyka a literatúry, Katedry anglistiky a amerikanistiky, Katedry rusistiky, Katedry filozofie a Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie. Kontaktnou osobou projektu Škola na dotyk Univerzita na FF UKF v Nitre je Mgr. Miroslav Fedor.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem