Príď k nám študovať
Podávanie prihlášok sme predĺžili
do 30. apríla 2020 a elektronicky

UKF v Nitre zostáva univerzitnou vysokou školou

Dobre nastúpenú cestu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre potvrdila Akreditačná komisia schválením splnenia všetkých kritérií potrebných ku komplexnej akreditácii. Oficiálnym listom ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petrom Plavčanom zo dňa 17. mája 2016 bolo rektorovi UKF v Nitre prof. RNDr. Ľubomírovi Zelenickému, CSc., v súlade s ustanovením paragrafu 85 zákona oznámené, že Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre zostáva univerzitnou vysokou školou.
Univerzita v súčasnosti ponúka všetky tri stupne štúdia – bakalárske, magisterské a doktorandské. Na každom z nich má študent možnosť vybrať si v rámci študijného programu predmety štúdia podľa svojho záujmu z ponuky vlastnej katedry, fakulty i ostatných fakúlt, dokonca i z ponuky iných vysokých škôl. Týmto spôsobom sa môže aktívne podieľať na obsahovej tvorbe svojho učebného plánu, jeho optimálnej profilácii a individuálnom tempe.
Štúdium sa realizuje na piatich fakultách (Fakulta prírodných vied, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Fakulta stredoeurópskych štúdií, Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta) výlučne v akreditovaných študijných programoch, ktoré sa uskutočňujú v dennej alebo externej forme štúdia.
Uchádzači o štúdium majú ešte možnosť sa v súčasnosti dodatočne prihlásiť na našu univerzitu. Fakulta stredoeurópskych štúdií a Pedagogická fakulta vyhlásili dodatočné prijímacie konania na bakalárske a magisterské študijné programy, a Filozofická fakulta na novoakreditovaný magisterský študijný program.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka doktorandske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem