UKF v Nitre zostáva univerzitnou vysokou školou

Dobre nastúpenú cestu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre potvrdila Akreditačná komisia schválením splnenia všetkých kritérií potrebných ku komplexnej akreditácii. Oficiálnym listom ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petrom Plavčanom zo dňa 17. mája 2016 bolo rektorovi UKF v Nitre prof. RNDr. Ľubomírovi Zelenickému, CSc., v súlade s ustanovením paragrafu 85 zákona oznámené, že Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre zostáva univerzitnou vysokou školou.
Univerzita v súčasnosti ponúka všetky tri stupne štúdia – bakalárske, magisterské a doktorandské. Na každom z nich má študent možnosť vybrať si v rámci študijného programu predmety štúdia podľa svojho záujmu z ponuky vlastnej katedry, fakulty i ostatných fakúlt, dokonca i z ponuky iných vysokých škôl. Týmto spôsobom sa môže aktívne podieľať na obsahovej tvorbe svojho učebného plánu, jeho optimálnej profilácii a individuálnom tempe.
Štúdium sa realizuje na piatich fakultách (Fakulta prírodných vied, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Fakulta stredoeurópskych štúdií, Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta) výlučne v akreditovaných študijných programoch, ktoré sa uskutočňujú v dennej alebo externej forme štúdia.
Uchádzači o štúdium majú ešte možnosť sa v súčasnosti dodatočne prihlásiť na našu univerzitu. Fakulta stredoeurópskych štúdií a Pedagogická fakulta vyhlásili dodatočné prijímacie konania na bakalárske a magisterské študijné programy, a Filozofická fakulta na novoakreditovaný magisterský študijný program.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem