Filozofia ako kultúrna politika

Vo štvrtok 28. 4. 2016 sa v priestoroch Akropoly Filozofickej fakulty UKF v Nitre predstavil Prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD. z Katedry filozofie a dejín filozofie (Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave) a Ústavu výskumu sociálnej komunikácie (SAV v Bratislave) so svojou prednáškou s názvom "Filozofia ako kultúrna politika".
Anotácia:
„Filozofia má úžasnú minulosť a neistú budúcnosť“ (R. Rorty). Dnes profesori filozofie nie sú platení za to, aby podnecovali nejaký pokrok, ale aby boli zodpovednými profesionálmi, akademikmi a expertmi; originalita a odvaha v myslení sú zriedkavé. Profesionalizácia filozofie priniesla jej marginalizáciu v spoločnosti a nástup vedeckej kultúry znamenal ústup filozofie z jej humanizačných pozícií a funkcií. Zmenili sa aj otázky, ktoré si ľudia kladú a ktoré ich zaujímajú, čo nemôže nemať dôsledky aj pre filozofiu. Alternatíva môže prísť, iba ak budú filozofi schopní svojou imagináciou ponúknuť nové myšlienky, napríklad o morálnom pokroku, ktorý nemá spočívať v nasledovaní nejakého absolútneho a vopred daného ideálu, ale v otváraní možností pre iný, nový a lepší život, pre pluralitu foriem života. Práve rortyovské rozvíjanie filozofie ako kultúrnej politiky (ktoré je predmetom prednášky) môže prispieť k takejto alternatíve.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem