Divadelný festival v znamení dobrodružstva

Už 17. ročník divadelného festivalu pre základné, stredné a jazykové školy zorganizovali v dňoch 20. až 22. apríla 2016 Katedra anglistiky a amerikanistiky, Katedra germanistiky, Katedra romanistiky Filozofickej fakulty UKF v Nitre v spolupráci s odborom školstva Okresného úradu v Nitre. Festival slávnostne otvorili a zároveň povzbudili žiakov a študentov škôl prodekani fakulty doc. PhDr. Jarmila Jurová, PhD., PhDr. Ľuboš Török, PhD., a metodici Katedry anglistiky a amerikanistiky prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc. a doc. PhDr. Jana Harťanská, PhD. Zdôraznili význam festivalu ako platformy, ktorá zaujímavo prepája akademické prostredie s prostredím základných, stredných a jazykových škôl. Vyzdvihli i tému dobrodružstva, ktorá predstavuje pre nás všetkých spontánnosť a kreativitu v konaní, myslení a rozhodovaní. Taktiež pripomenuli, že divadelný festival má skutočne dlhoročnú tradíciu, ktorá svedčí o jeho obľúbenosti i zmysluplnosti.
V tomto roku sa na pódiu v univerzitnej aule vystriedalo 32 predstavení, ktoré spolu so svojimi žiakmi a študentmi pripravili učitelia ZŠ, SŠ, gymnázií a jazykových škôl v rôznych cudzích jazykoch. Prvé dva dni patrili vystúpeniam prevažne v anglickom jazyku a dvom vystúpeniam v nemeckom a francúzskom jazyku. Posledný deň sme mohli okrem anglického jazyka počuť z pódia nemčinu, ruštinu i španielčinu. Nadšenie, radosť a odvahu z divadelných vystúpení spoločne zdieľalo viac ako 600 detí a študentov škôl z ďalekého (Hradec Králové, Námestovo, Malacky a i.) i blízkeho okolia (Nové Zámky, Topoľčany, Levice, Pohranice, Nitra a i.). Počas troch dní amatérski herci postupne odhaľovali jedinečné pohľady na tému dobrodružstvo. Každé z predstavení v sebe obsahovalo kreativitu, emotívnosť, odvahu, dramatickosť i vtip.
V neposlednom rade treba spomenúť, že festival sa každoročne realizuje v úzkej spolupráci pedagógov Filozofickej fakulty so študentskou komunitou. Študenti na podujatí participujú širokým spektrom aktivít, ktoré zahŕňajú napríklad propagáciu podujatia v médiách, prípravu úvodných predstavení, moderovanie, prípravu audiovizuálnych záznamov, účasť v porote a iné. Festival je aj v tomto smere nesmierne podnetným a obohacujúcim priestorom, ktorý prináša stimuly a poskytuje možnosti rozvíjania praktických skúseností študentov rôznych programov a aprobácií.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem