Milan Richter a jeho nový preklad Fausta

25. apríla 2016 navštívil Katedru germanistiky Filozofickej fakulty UKF v Nitre významný slovenský prekladateľ, básnik, dramatik a publicista Milan Richter, ktorý študentom prezentoval svoj nový preklad Goetheho Fausta. Vyšiel minulý rok vo vydavateľstve MilaniuM pod názvom Malý Faust.
V úvode vystúpil Dr. Ján Čakanek, ktorý publiku priblížil Fausta ako Goetheho životný opus, dramatickú filozofickú veľbáseň, obsahovo i formálne multispektrálnu, a tým i mimoriadne náročnú na preklad. Takisto krátko predstavil doterajšie slovenské preklady Fausta – od prvolezeckých fragmentárnych pokusov v romantizme cez realistický preklad M. B. Sládkovičova a parnasistický P. O. Hviezdoslava až po preklad M. M. Dedinského (Tatran, 1966), ktorý je síce jediný kompletný, no pre jazykovú zastaranosť sa už pociťuje ako čitateľsky neatraktívny.
V tomto kontexte je Malý Faust Milana Richtera oázou v púšti a bez pochyby priekopnícky čin i napriek tomu, že ešte neobsahuje všetky scény z prvej časti Goetheho tragédie. Čo je však nové, je kultivovaná slovenčina – štýlová vybrúsenosť a významová priezračnosť. Tieto kvality ilustroval Milan Richter na konkrétnych ukážkach z textu, hovoril o „pascách“, ktoré Goethe prekladateľovi nastražil – napríklad o verzologických zákonitostiach, ktoré majú sémantickú funkciu, a preto ich treba dodržať. Prezentoval svoj modernistický prístup k prekladu, pretože ten má na súčasného čitateľa pôsobiť rovnako moderne ako pôsobil na Goetheho súčasníka. Svoje rozprávanie okorenil ukážkami, ktoré recitoval s náhodne vybraným poslucháčom z publika a ktoré museli chytiť za srdce, pretože aj po dvesto rokoch od vydania Goetheho originálu zachytávajú pocity, aké na akademickej pôde prežíva nejeden dnešný študent – totiž osciláciu medzi „sivou teóriou“ a „zeleným zlatým stromom života“.
Aj veda sa však môže zazelenať a Milan Richter to dokázal. Po 25-ročných skúsenostiach s prekladaním Fausta poskytol cenné rady a informácie nielen študentom germanistiky, ale aj slovenského jazyka a literatúry a, pravdaže, študentom translatológie.
V závere sa rozvinula voľná debata s možnosťou knižku si osobne zakúpiť, čo viacerí využili. Nezostáva nám nič iné ako k novému prekladu Fausta zablahoželať a tešiť sa na preklady ďalších diel z klenotnice svetovej literatúry.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem