Spolupráca so Spoločnosťou priateľov hlaholiky v Záhrebe

V rámci prednáškového cyklu projektu ,,Hrvatska glagoljaška baština – Chorvátske hlaholské dedičstvo“ sa doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD., doc. PhDr. Zvonko Taneski, PhD. a Mgr. Martin Husár, PhD. v zastúpení Mgr. Martinou Škutovou, zúčastnili  prednáškového večera, na ktorom prezentovali svoje referáty.
Podujatie, ktoré sa konalo 13. apríla 2016 vo dvorane ,,Nadbiskupijskoga pastoralnog instituta – Arcibiskupského pastorálneho inštitútu“ v Záhrebe, odštartoval doc. PhDr. Zvonko Taneski, PhD. prednáškou na tému ,,Kulturna baština sv. Ćirila i Metoda u Makedoniji – Cyrilo-metodské kultúrne dedičstvo v Macedónsku“. Po ňom odprezentoval svoj referát s názvom ,,The  Cyrillo-Methodian heritage in Slovak history – Cyrilo-metodské dedičstvo na Slovensku“  doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. a na záver odznel príspevok Mgr. Martina Husára, PhD. ,,Cyril and Methodius at the Papal Court – Cyril a Metod na pápežskom dvore“.
Počas pobytu sa uskutočnilo tiež pracovné stretnutie s vedením Staroslovanského inštitútu v Záhrebe. Slovensko-chorvátska spolupráca s Društvom prijatelja glagoljice bude pokračovať návštevou chorvátskej strany na jeseň tohto roka na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem