Etnológovia diskutovali o kalendárnej obyčajovej kultúre

V dňoch 7. až 8. apríla 2016 sa pod gesciou Katedry etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre konala medzinárodná vedecká konferencia zameraná na aktuálne podoby kalendárnej obyčajovej kultúry pod názvom – Kalendárna obyčajová kultúra v mestskom a vidieckom prostredí v súčasnosti. V rámci konferencie vystúpilo dvadsať účastníkov zo Slovenska, Čiech a Poľska s odbornými referátmi zameranými na najnovšie poznatky o vybraných problémoch z danej oblasti.
Konferencia prebiehala v príjemnej atmosfére v priestoroch Misijného domu v Nitre - Kalvárii, a bola počas oboch dní hojne navštevovaná nielen viacerými účastníkmi z radov odbornej verejnosti, ale i študentami. Okrem pracovných povinností mali účastníci možnosť prezrieť si expozíciu Misijného múzea, navštíviť nitriansku kalváriu a zúčastniť sa spoločenského večera.
Téma konferencie vychádza z grantovej výskumnej úlohy, ktorú v tomto roku ukončujú na KEE (VEGA, č. 1/0644/14 - Etnologické aspekty tradičnej kalendárnej obyčajovej kultúry v súčasnej vidieckej spoločnosti).

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem