Významný historik prednášal o problémoch moderných dejín

Katedra histórie UKF v Nitre zorganizovala 7. apríla 2016 prednášku prof. PhDr. Jana Rychlíka, DrSc. Aktuálne problémy moderných českých a slovenských dejín v stredoeurópskom kontexte: opakované písanie a prepisovanie národných príbehov stredoeurópskych národov, ktorá sa uskutočnilav rámci cyklu Interdisciplinárne dialógy pod záštitou dekana Filozofickej fakulty UKF v Nitre prof. PaedDr. Bernarda Garaja, CSc. Významný česko-slovenský historik prof. Rychlík z Ústavu českých dejín Karlovej univerzity v Prahe a Masarykovho ústavu a archívu Akadémie vied ČR sa vo svojom vystúpení venoval zmenám, ktorými  prešiel „národný príbeh“ český, slovenský i československý (resp. česko-slovenský) od 19. storočia až po súčasnosť. Poukázal na problém pri vytyčovaní „bodov zlomu“ v národných mýtoch aj na ich opakované prepisovanie. Taktiež upozornil na rozpor medzi dejinami skutočnými a tými, ktoré by si „národ želal“. Pútavé rozprávanie zaujalo zaplnenú Akropolu a podnietilo publikum k otázkam v záverečnej diskusii.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem