Dodatočné prijímacie konanie - ponuka novoakreditovaných programov

Filozofická fakulta UKF v Nitre ponúka nové bakalárske programy v dennej forme:

  • žurnalistika-nemčina v hospodárskej praxi
  • ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii-euroázijské štúdiá.

Dekan Filozofickej fakulty UKF v Nitre vypisuje dodatočné prijímacie konanie na bakalársky študijný program aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce (ročné školné 530,- €), ktorý sa bude realizovať v externej forme na detašovanom pracovisku v Martine a na študijný program riadenie kultúry a turizmu (ročné školné na 490,- €), ktorý sa bude realizovať v externej forme na detašovanom pracovisku v Lučenci.
Prihlášky sa podávajú do 18. augusta 2017.

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem