Objavovanie farieb poézie v stratenej krajine

Vo štvrtok 17. marca sa uskutočnil v priestoroch Nitrianskej galérie prvý tvorivý ateliér študentov francúzskeho jazyka z Katedry romanistiky FF UKF v Nitre. Ústrednou témou tvorivej dielne bolo hľadanie impresií, nálad, emócií, pocitov a asociácií spojených s témou stratenej krajiny vo farebnosti francúzskej poézie. Pod vedením galerijných pedagogičiek Eleny Tarábkovej, Eriky Mészárosovej a vyučujúcej francúzskeho jazyka Márie Lalinskej sa študenti pokúsili zachytiť rozmanité francúzske slová, výrazy ale i verše súvisiace s ústrednou témou pomocou farieb (maľba suchým pastelom) a neskôr vyjadriť svoje dojmy prostredníctvom vlastnej poézie vo forme kaligramov.
Podujatie podporil svojou prítomnosťou profesor Jacques Lefèbvre z Belgicka, ktorý bol práve v tomto období hosťujúcim pedagógom Katedry romanistiky. Tento tvorivý ateliér možno chápať zároveň ako sprievodnú aktivitu pri príležitosti medzinárodného podujatia Básnická jar 2016 (Printemps des poètes 2016).

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem