Bývalý rakúsky vicekancelár hosťom Filozofickej fakulty

Dňa 15. marca 2016 poctil svojou návštevou Filozofickú fakultu UKF v Nitre Dr. Erhard Busek, ktorý je riaditeľom Inštitútu pre podunajský región a strednú Európu. Pozvanie iniciovala Katedra germanistiky FF UKF v Nitre v rámci cyklu odborných prednášok podporovaných Rakúskym
kultúrnym fórom v Bratislave. Spolu s Dr. Busekom zavítal na pôdu fakulty aj ďalší vzácny hosť, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Rakúskej republiky na Slovensku, Jeho excelencia Mag. Helfried Carl, M.A.
Dr. Busek, bývalý rakúsky vicekancelár a spolkový minister školstva a vedy, sa vo svojej prednáške na tému Politika a hospodárstvo v podunajskom regióne: perspektívy pre mladých ľudí venoval historickému, spoločenskému, politickému a hospodárskemu významu podunajského regiónu. Načrtol taktiež úlohy a výzvy spojené s blížiacim sa predsedníctvom Slovenska v Rade EÚ. Dr. Busek vo svojej prednáške zdôraznil o. i. potrebu vzájomného poznávania podunajských krajín a poukázal nielen na aktuálne problémy vybraných oblastí podunajského regiónu, ale aj na možnosti a perspektívy širšej cezhraničnej spolupráce.
Prednášku svojou účasťou podporili prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc., dekan FF UKF v Nitre a prof. PhDr. Gabriela Miššíková, CSc., prorektorka pre medzinárodné vzťahy UKF v Nitre.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem