Príď k nám študovať
Podávanie prihlášok sme predĺžili
do 30. apríla 2020 a elektronicky

Projekt Lingvistický intervenčný program hodnotený ako excelentný

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhodnotila projekt APVV-0451-10 Lingvistický intervenčný program ako jeden z najúspešnejších ukončených projektov zo všeobecnej výzvy VV 2010 vo všetkých odvetviach slovenskej vedy a techniky. V najbližšom období bude APVV informovať širšiu verejnosť o výsledkoch riešenia excelentných projektov, ktoré boli dosiahnuté s finančnou podporou agentúry. V tejto súvislosti pripravuje I.Q 2016 brožúrku, ktorou chce prezentovať výber najúspešnejších projektov slovenskej vedy a techniky.
Zodpovednou riešiteľkou projektu APVV-0451-10 Lingvistický intervenčný program bola doc. PaedDr. Eva Stranovská, PhD., a na UKF v Nitre bol riešený v rokoch 2011-2014 v odbore Cudzie jazyky a kultúry. Na jeho riešení sa podieľali riešitelia zo všetkých fakúlt UKF v Nitre a Ústavu experimentálnej psychológie SAV v Bratislave. Išlo o aplikačný výskum v oblasti aplikovanej psycholingvistiky. Výsledky aplikovaného výskumu, t.j. 9 modulov lingvistického intervenčného programu pre anglický, nemecký a španielsky jazyk, boli diseminované priamo v praxi: v akademickej sfére prostredníctvom pozvaných prednášok a workshopov na slovenských univerzitách a na základných školách prostredníctvom aplikačných workshopov a prednášok.
Vedecké výsledky projektu boli publikované v karentovaných časopisoch a časopisoch indexovaných v databázach ISI WOK a Scopus, a tiež vo vedeckých monografiách a učebniciach vydaných v zahraničných a domácich vydavateľstvách. Významnou vedeckou aktivitou riešiteľov projektu bola i medzinárodná vedecká konferencia, ktorú organizovala Katedra germanistiky a Katedra translatológie FF UKF v Nitre. Na konferencii si renomovaní vedci, odborní pracovníci, hostia z domácich a zahraničných inštitúcií ako i mladí vedci, doktorandi a postdoktorandi vymenili skúsenosti z oblasti aplikovanej lingvistiky a realizácie projektových aktivít.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka doktorandske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem