„Hic sunt leones?“ alebo „Tu žijú levy?“

je časť názvu bilaterálneho projektu, v rámci ktorého sa štyria členovia Katedry archeológie Filozofickej fakulty UKF v Nitre spolu s rakúskymi kolegami z Inštitútu pre prehistorickú a historickú archeológiu Viedenskej univerzity pokúšajú zrekonštruovať nateraz málo známy osud pohraničného územia a života ľudí
v ňom na slovenskej a rakúskej strane rieky Moravy v období včasného stredoveku (6.-13. storočie n.l.).
Prvé pracovné stretnutie sa uskutočnilo v dňoch 29.2. až 2.3.2016 na pôde Katedry archeológie. Členovia výskumného tímu – Mag. Dr. Stefan Eichert, Mag. Nina Brundke and Bc. Judith Benedix za rakúsku stranu a Bc. Jakub Tamaškovič, Mgr. Dominik Repka, doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD. a doc. Mária Hajnalová, PhD. (vedúca projektu) za UKF – predstavili svoje prípadové štúdie, diskutovali spoločnú metodológiu, kategorizáciu pojmov a dohodli sa na spoločnom využívaní internetovej databázovej aplikácie pre vzájomné zdieľanie a disemináciu výsledkov výskumu. V rámci projektu vznikajú tri študentské práce – dve magisterské a jedna doktorská dizertácia.
Cieľom projektu je okrem podpory mobilít študentov a vedeckých pracovníkov i prehĺbenie spolupráce našich dvoch inštitúcií a rozvoj výskumu v regióne, ktorý doteraz ležal v oboch krajinách na okraji záujmu bádateľov. Časť získaných výsledkov bude dostupná ako odbornej tak neodbornej verejnosti na pripravovanej webovej stránke.
Projekt je podporený Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (APVV) na roky 2016 a 2017 pod číslom SK-AT-2015-0012.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem