Prezentácia najnovších monografií

Katedra manažmentu kultúry a turizmu Filozofickej fakulty UKF v Nitre sa v rámci svojej vedecko-výskumnej činnosti orientuje aj na problematiku kultúry dolnozemských Slovákov. V rámci toho má nadštandardné vzťahy s mnohými krajanskými organizáciami, napríklad s Ústavom pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade, Slovenským vydavateľským centrom v Báčskom Petrovci, Výskumným ústavom celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, Demokratickým zväzom Slovákov a Čechov v Rumunsku či Slovenským kultúrnym centrom v Našiciach. Výsledkom spolupráce s niektorými menovanými inštitúciami sú aj najnovšie publikačné prírastky katedry.
Dňa 22. februára 2016 sa v priestoroch Filozofickej fakulty UKF v Nitre konala prezentácia monografií spojená s diskusiou s predstaviteľmi slovenskej menšiny v Rumunsku. Jej cieľom bolo predstavenie dvoch vedeckých monografií: Borisa Michalíka – Akulturačné procesy v prostredí dolnozemských Slovákov a kolektívu autorov pod edičným vedením Jaroslav Čukana – Vojlovica. Kultúrne tradície Slovákov v Banáte.
Boris Michalík v úvode svojho vystúpenia hovoril o motivácii k spracovaniu problematiky akulturačných procesov v priestore Dolnej zeme, neskôr predstavil obsahovú stránku publikácie, a doplnil aj ďalšie výskumné a projektové plány spojené s krajanmi žijúcimi v zahraničí. Ocenil spoluprácu s organizáciami dolnozemských Slovákov a poďakoval za možnosť publikovať v nadlackom Vydavateľstve Ivan Krasko.
Jaroslav Čukan počas prezentácie kolektívnej monografie sumarizoval jej postavenie v štruktúre vedeckých publikácií pracoviska a charakterizoval jej prínos pre slovenskú vedu aj pre zahraničných Slovákov. Následne spolu s ďalšími prítomnými spoluautormi (L. Lenovským, B. Michalíkom, M. Kurpašom, R. Zimom, M. Žabenským a M. Dubskou) predstavil obsahové zameranie jednotlivých kapitol. Súčasťou prezentácie bol bohatý fotografický materiál z prezentovanej monografie aj zo slávnostnej promócie knihy, ktorá sa uskutočnila koncom júna vo Vojlovici. Kvalitným spestrením podujatia bola projekcia dokumentárneho filmu z dielne Romana Zimu, ktorý dokumentoval terénny výskum vo Vojlovici a interpretoval získaný materiál.
Mimoriadne cennou a nevšednou bola prítomnosť zahraničných hostí: Mgr. Pavla Hlásznika, prvého podpredsedu Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, a prof. Ivana Miroslava Ambruša, predsedu Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku so sídlom v Nadlaku.
Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku oslavuje v roku 2016 25 rokov existencie a pri tejto príležitosti odovzdal Mgr. Pavel Hlásznik prof. Jaroslavovi Čukanovi ďakovný list a pamätnú medailu venovanú KMKaT FF UKF v Nitre za dlhoročnú aktívnu spoluprácu s DZSČR. Prezentovali súčasný stav slovenskej minority v Rumunsku a v následnej diskusii odpovedali na otázky z auditória. Cieľom ich návštevy nebola len účasť na prezentácii, ale aj rokovanie o ďalšej projektovej a publikačnej spolupráci s Katedrou manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre. Tá by sa mala najskôr prejaviť vo forme výstavy Slováci v Rumunsku, ktorá bude inštalovaná koncom apríla 2016 v Etnografickom múzeu SNM v Martine.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem