Príď k nám študovať
Podávanie prihlášok sme predĺžili
do 30. apríla 2020 a elektronicky

Vyšlo netradičné hudobno-textové médium

Koncom minulého roka vyšla v prestížnej zahraničnej edícii Acta Semiotica Fennica v University of Helsinki publikácia prof. PhDr. J. Fujaka, PhD., z Katedry kulturológie FF UKF v Nitre, s názvom Various Comprovisations. Dielo má netradičnú formu hybridného hudobno-dátového CDextra (enhanced), ktorého súčasťou je ako bonus vedecká monografia vo formáte PDF. Táto monografia je zaujímavým príspevkom v oblasti muzikológie a hudobnej semiotiky. Autor sa venuje predmetným témam vo viacerých kapitolách, v ktorých výberovo okrem „autopsie“ vplyvu hudobnej semiotiky a estetiky na jeho vlastnú umeleckú tvorbu,  reflektuje takých velikánov ako Peter Faltin, Vladimír Godár a John Cage. 
Text je publikovaný v anglickom jazyku a toto hudobno-textové médium je dostupné v rámci e-shopu slovenského vydavateľstva Hevhetia, ktoré vydanie podporilo. Pre poslucháčov a čitateľov z radov akademickej a študentskej obce UKF je dobrou správou, že dielo je dostupné aj v rámci Univerzitnej knižnice UKF v Nitre. Uvedený výstup je čiastkovou prezentáciou výsledkov riešenia grantovej úlohy VEGA 1/0921/12 „Cesty formovania slovenskej systematickej hudobnej vedy po roku 1945 – východiská, koncepcie, priekopníci, výsledky, kontexty“ (vedúci projektu: prof. Ľubomír Chalupka).
Na osobitých hudobných skladbách/komprovizáciách na rovnomennom albume Various Comprovisations hosťujú fenomenálny huslista Jon ROSE, digitálna perkusionistka Amy KNOLES (EAR Unit) & trio NE:BO:DAJ, hlasový performer Jean-Michel van SCHOUWBURG, laptopový hráč a zvukový majster Ján Boleslav KLADIVO, ktorí tvoria spolu s originálnou obálkou pozoruhodný celok tohto hudobne a ideovo príťažlivého intermediálneho počinu. Jednotlivé skladby vnášajú poslucháča do sveta zvuku a ticha & symbolov a významov..., do fascinujúcej hudby prežívania každodennej (ne)všednej (pseudo)reality.
Umelecko-vedecký titul Júliusa Fujaka bol prezentovaný dňa 15. decembra 2015 v rámci cyklu vedeckých prednášok Culturologos, ktorý organizuje Katedra kulturológie FF UKF v Nitre, formou diskusie s autorom spojenej s náčuvmi jeho hudby. 
Fujak obalka
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka doktorandske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem