Vyšlo netradičné hudobno-textové médium

Koncom minulého roka vyšla v prestížnej zahraničnej edícii Acta Semiotica Fennica v University of Helsinki publikácia prof. PhDr. J. Fujaka, PhD., z Katedry kulturológie FF UKF v Nitre, s názvom Various Comprovisations. Dielo má netradičnú formu hybridného hudobno-dátového CDextra (enhanced), ktorého súčasťou je ako bonus vedecká monografia vo formáte PDF. Táto monografia je zaujímavým príspevkom v oblasti muzikológie a hudobnej semiotiky. Autor sa venuje predmetným témam vo viacerých kapitolách, v ktorých výberovo okrem „autopsie“ vplyvu hudobnej semiotiky a estetiky na jeho vlastnú umeleckú tvorbu,  reflektuje takých velikánov ako Peter Faltin, Vladimír Godár a John Cage. 
Text je publikovaný v anglickom jazyku a toto hudobno-textové médium je dostupné v rámci e-shopu slovenského vydavateľstva Hevhetia, ktoré vydanie podporilo. Pre poslucháčov a čitateľov z radov akademickej a študentskej obce UKF je dobrou správou, že dielo je dostupné aj v rámci Univerzitnej knižnice UKF v Nitre. Uvedený výstup je čiastkovou prezentáciou výsledkov riešenia grantovej úlohy VEGA 1/0921/12 „Cesty formovania slovenskej systematickej hudobnej vedy po roku 1945 – východiská, koncepcie, priekopníci, výsledky, kontexty“ (vedúci projektu: prof. Ľubomír Chalupka).
Na osobitých hudobných skladbách/komprovizáciách na rovnomennom albume Various Comprovisations hosťujú fenomenálny huslista Jon ROSE, digitálna perkusionistka Amy KNOLES (EAR Unit) & trio NE:BO:DAJ, hlasový performer Jean-Michel van SCHOUWBURG, laptopový hráč a zvukový majster Ján Boleslav KLADIVO, ktorí tvoria spolu s originálnou obálkou pozoruhodný celok tohto hudobne a ideovo príťažlivého intermediálneho počinu. Jednotlivé skladby vnášajú poslucháča do sveta zvuku a ticha & symbolov a významov..., do fascinujúcej hudby prežívania každodennej (ne)všednej (pseudo)reality.
Umelecko-vedecký titul Júliusa Fujaka bol prezentovaný dňa 15. decembra 2015 v rámci cyklu vedeckých prednášok Culturologos, ktorý organizuje Katedra kulturológie FF UKF v Nitre, formou diskusie s autorom spojenej s náčuvmi jeho hudby. 
Fujak obalka

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem