Konštantínove listy indexované v databáze Scopus

Medzinárodný vedecký časopis Konštantínove listy (Constantine’s letters) Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda Filozofickej fakulty UKF v Nitre bol indexovaný v databáze Elsevier – SCOPUS od ročníka 8/2015. Vydavateľom časopisu je Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre od roku 2008. Hlavným cieľom časopisu je prezentovať problematiku a témy spojené s kultúrnou a politickou históriou Veľkej Moravy počas 9. storočia, ako aj kontinuitu cyrilo-metodskej tradície v neskoršom období. Ďalej je tu priestor aj pre príbuzné témy spojené so slovanskou a byzantskou históriou, filológiou, filozofiou, literatúrou, kultúrnymi vzťahmi i so stredovekou a včasnonovovekou cirkevnou históriou a ikonografiou.
Šéfredaktorom časopisu je doc. PhDr. Peter Ivanič, PhD. Z Filozofickej fakulty UKF v Nitre sa na vydávaní časopisu podieľajú doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD., doc. PhDr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD., Mgr. Martin Husár, PhD., PhDr. Mária Kiššová, PhD., Mgr. Martina Lukáčová, PhD., a Mgr. Patrik Petráš, PhD. Technickým redaktorom je PhDr. Ľuboslav Horvát.
Okrem databázy Elsevier – SCOPUS je časopis indexovaný v medzinárodných databázach International medieval bibliography, EBSCO a The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.
Časopis je voľne dostupný na: http://constantinesletters.ukf.sk.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem