Príď k nám študovať
Podávanie prihlášok sme predĺžili
do 30. apríla 2020 a elektronicky

Culturologos a návšteva z Turecka

V novembri navštívila Filozofickú fakultu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre vysokoškolská pedagogička, filozofka pôsobiaca na Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur – Yasemin Akiş. Na Slovensko prišla v rámci spolupráce so Stredoeurópskym výskumným ústavom Sørena Kierkegaarda – CERI.SK s cieľom rozšíriť a prehĺbiť výskumné aktivity. Počas svojej návštevy vystúpila dňa 19. novembra 2015 v rámci tradičného cyklu prednášok Culturologos s témou Between the Death and Life; Kierkegaard and Camus.
Yasemin Akiş svojou zaujímavou a podnetnou prednáškou prispela do diskusie o téme života a smrti, venovala sa problému samovraždy, absurdnosti života, krízy kultúry, respektíve existenciálnej krízy samotného človeka. V rámci kritickej reflexie filozofie Camusa v komparácii s Kierkegaardom nastolila niekoľko otázok, ktoré v pozitívnom zmysle slova nútili k zamysleniu. Svojím pohľadom na vybrané problémy obohatila aktuálny diskurz a inšpirovala smerom k možnej novej perspektíve nazerania na odkaz Alberta Camusa a Sørena Kierkegaarda.
Prednáška bola realizovaná v rámci riešenia výskumnej úlohy VEGA č. 1/0410/14 „(De)tabuizácia smrti v súčasnej kultúre“, ktorá sa rieši na Katedre kulturológie, FF UKF v Nitre.
2015 ff Yasemin Akis  2015 ff Yasemin Akis2
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka doktorandske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem