Culturologos a návšteva z Turecka

V novembri navštívila Filozofickú fakultu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre vysokoškolská pedagogička, filozofka pôsobiaca na Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur – Yasemin Akiş. Na Slovensko prišla v rámci spolupráce so Stredoeurópskym výskumným ústavom Sørena Kierkegaarda – CERI.SK s cieľom rozšíriť a prehĺbiť výskumné aktivity. Počas svojej návštevy vystúpila dňa 19. novembra 2015 v rámci tradičného cyklu prednášok Culturologos s témou Between the Death and Life; Kierkegaard and Camus.
Yasemin Akiş svojou zaujímavou a podnetnou prednáškou prispela do diskusie o téme života a smrti, venovala sa problému samovraždy, absurdnosti života, krízy kultúry, respektíve existenciálnej krízy samotného človeka. V rámci kritickej reflexie filozofie Camusa v komparácii s Kierkegaardom nastolila niekoľko otázok, ktoré v pozitívnom zmysle slova nútili k zamysleniu. Svojím pohľadom na vybrané problémy obohatila aktuálny diskurz a inšpirovala smerom k možnej novej perspektíve nazerania na odkaz Alberta Camusa a Sørena Kierkegaarda.
Prednáška bola realizovaná v rámci riešenia výskumnej úlohy VEGA č. 1/0410/14 „(De)tabuizácia smrti v súčasnej kultúre“, ktorá sa rieši na Katedre kulturológie, FF UKF v Nitre.
2015 ff Yasemin Akis  2015 ff Yasemin Akis2

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem