Umelecké slovo romanistov

V stredu 11. novembra sa v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015 uskutočnil prvý ročník súťažnej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy vo francúzskom, španielskom a talianskom jazykus názvom Umelecké slovo romanistov. Recitačnej súťaže sa zúčastnilo sedem študentov z celkového počtu desiatich prihlásených.
Študenti prvého ročníka učiteľstva francúzskeho jazyka (Lenka Zarevúcka, Matúš Jalovičiar, Nina Ratičáková a Viliam Schlarmann) v rámci súťaže predstavili pásmo básní z tvorby francúzskeho predstaviteľa surrealizmu Guillauma Apollinaira. Umelecký zážitok prítomných a celkovú atmosféru básní Le Pont Mirabeau, Automne malade, C’est, Adieu dotvárali pôsobivé hudobné impresie z diela Erika Satieho, ktoré sprevádzali obrazy Leonida Afremova. Študentka druhého ročníka masmediálnych štúdií s integrovanou výučbou francúzskeho jazyka Lenka Krčmáriková vystúpila s básňou ďalšieho významného básnika Jacquesa Préverta. V jej emočne a výrazovo bohatom prednese zaznela báseň Cet amour. Študentka učiteľstva španielskeho jazyka Jana Havettová zapôsobila na prítomných recitáciou básne z vlastnej tvorby s názvom El ciclo de amor. Súťaž uzavrel prednes náročného prozaického textu Manuale dell´imperfetto viaggiatore z diela B. Severgniniho v podaní Moniky Križanovej, ktorá si s neľahkým textom bravúrne poradila.
Porota mala rozhodovanie ťažké, pretože každý súťažiaci preukázal svoje kvality, talent a odvahu. Miriam Oravcová, autorka myšlienky a hlavná organizátorka podujatia, vo svojom záverečnom príhovore vyjadrila všetkým súťažiacim poďakovanie za profesionálny prístup, angažovanosť pri realizácii aktivity a hlboký kultúrny zážitok. Zároveň vyzdvihla pomoc kolegov, ktorí prispeli ku kvalitnému priebehu celého podujatia, či už v rámci odbornej prípravy študentov, hodnotenia ich výkonov alebo pri samotnom organizačnom zabezpečení podujatia.
O tom, že podujatia tohto druhu nachádzajú u študentov pozitívnu odozvu, sa vyjadrila študentka Monika Križanová týmito slovami : „Bola to jedinečná skúsenosť, ktorá mi poskytla fantastickú možnosť prežiť nádherný deň v príjemnej spoločnosti. Som veľmi vďačná za úžasnú organizáciu tohto výnimočného podujatia. Všetci sme sa cítili výborne. Veľmi milo nás prekvapila priateľská, takmer až rodinná atmosféra, ktorú ste nám vytvorili vašim mimoriadnym prístupom a úsilím s dôrazom na každý detail.“
Ako pedagógovia KROM veríme, že podobné podujatia sa budú na našej katedre tešiť stále väčšej priazni u študentov aj u pedagógov a že v tomto smere vytvoríme tradíciu.
krom umelecke slovo romanistov 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem