Slávnostná akadémia k dvestoročnici Ľudovíta Štúra

Dňa 26. októbra 2015 sa uskutočnila v starej budove Národnej rady Slovenskej republiky Slávnostná akadémia pod názvom „Ľudovít Štúr – Európan, národovec a reformátor“, ktorá sa konala pri príležitosti dvestoročnice jeho narodenia (28.10.1815). Okrúhle výročie podnietilo zorganizovať dôstojné pripomenutie si života a diela vedúcej osobnosti našich dejín v prelomových časoch slovenského národného obrodenia a pozrieť sa na ňu z pohľadu 21. storočia. O priestore podujatia rozhodol fakt, že ide aj o spoluzakladateľa prvej Slovenskej národnej rady a  poslanca uhorského snemu za kráľovské mesto Zvolen.
Slávnostnú akadémiu otvoril podpredseda NR SR JUDr. Miroslav Číž. Päť nasledujúcich diskusných príspevkov rozobralo život a dielo uhroveckého rodáka rozličných aspektov. Prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc. (Katedra politológie FF UPJŠ v Košiciach) analyzovala Štúrove postoje v kontexte dobových trendov európskeho politického myslenia. Rozoberala jeho vplyv na formovanie moderného slovenského národa a predstavy o vývoji národov. Doc. PhDr. Milan Čáky, CSc. (Katedra politológie a európskych štúdií FSV UCM v Trnave) vysvetľoval jeho politické kroky v spojení s vývojom na starom kontinente. Prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD. (Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre) priblížil účastníkom formovanie spisovnej slovenčiny. Prof. PhDr. Ladislav Čúzy, CSc. (Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy FF UK v Bratislave) vykreslil Štúra ako literáta a estetika. Prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc. (Katedra politológie a európskych štúdií FF UKF v Nitre) sa vo svojom príspevku zaoberal teóriami osobnosti a prínosom spomínaného rodáka z Uhrovca.
Podujatie organizovala Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky v spolupráci s Katedrou politológie a európskych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a ďalšími katedrami iných pracovísk. Aj preto medzi poslucháčmi, ktorí reprezentovali spoločensko-vedný front Slovenska, poslancov NR SR, literátov a novinárov, sedeli aj tri desiatky študentov z našej školy.
Veľkosť osobností nehodnotíme podľa úspešnosti ich životopisu, ale podľa toho čo zanechali, keď už dávno nie sú fyzicky medzi nami. Mnohokrát sa stáva, že celá generácia utrpí historickú porážku, neskoršie obdobie ich mnohé myšlienky osvojíme. Podľa Konstantina Stanislavského: „neexistujú veľké a malé role, sú iba veľkí a malí herci.“ Štúr sa podujal na veľmi náročnú rolu. Slušne ju zvládol. Myslím si, že keď sme sa už rozhodli oceňovať osobnosti osobitným zákonom, nemali by sme na neho zabudnúť.
 kpes akademia stur 1  kpes akademia stur 2  kpes akademia stur 3

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem