Úskalia žurnalistickej a masmediálnej komunikácie v súčasnosti

Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty UKF v Nitre zorganizovala koncom októbra 2015 druhý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom Úskalia žurnalistickej a masmediálnej komunikácie
v súčasnosti, ktorá v štyroch sekciách poskytla priestor na prezentáciu rôznorodých pohľadov na oblasť žurnalistickej, masmediálnej a marketingovej komunikácie. V sekcii Umenie a médiá zazneli príspevky na tému knižná „klasika“ v televíznom mediálnom priestore, vplyv médií na hodnotovú orientáciu človeka, šport a športové celebrity v dokumentárnom a hranom filme, metafory, ktoré žijeme, rozhlasový fíčer či iracionálna propaganda v médiách; sekcia Reklama, marketing a PR upriamila pozornosť na logo ako súčasť marketingovej komunikácie štátu a na súvislosti tvorby kolektívnej pamäti a reprezentáciu kultúry v marketingovej komunikácii vybraných destinácií turizmu.
Postaveniu žurnalistickej a masmediálnej komunikácie v súčasnosti, metažurnalistickej diskusii novinárov, rozdielom v kvantite mužských a ženských rečových prejavov v slovenských médiách, bulvarizácii televízneho spravodajstva, axiologickému rozmeru a moderátorskému štýlu vybraných televíznych relácií/moderátorov, rétorike spravodajskej fotografie a komunitným médiám na Slovensku sa venovala sekcia Žurnalistika a masmédiá; problematiku korporátnej zodpovednosti v médiách, humanizácie médií prostredníctvom práva, etiky a morálky či netikety v elektronickom prostredí otvorila sekcia Mediálne právo a etika v médiách.
Prezentované témy i následné diskusie odbornej i študentskej verejnosti v jednotlivých sekciách potvrdili, že oblasť žurnalistiky a masových médií nastoľuje široké spektrum otázok a podnetov, ktoré sa môžu stať potenciálnymi témami v ďalších ročníkoch konferencie.
Konferencia bola organizovaná z projektu UGA I -15-217-02.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem