Šiesty ročník Reflexií motivoval študentov

Dňa 20. októbra 2015 sa na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre uskutočnil už šiesty ročník obľúbeného podujatia pre študentov Tvorivé prekladateľské reflexie, tentoraz s podtitulom Ideály vs. prax. Podujatie sa tradične zameriava na prekladateľskú realitu, pričom jeho
cieľom je motivovať študentov (nielen) jazykových katedier a povzbudiť ich k snahe uplatniť sa v prekladateľskej profesii a tvorivej sfére. Tento rok ponúkli organizátori z Katedry translatológie a Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UKF v Nitre celodenný program, počas ktorého sa študenti oboznámili so špecifikami súčasného prekladateľského trhu, redaktorskej práce, prekladu v audiovizuálnych médiách a mali možnosť diskutovať o peripetiách tohto atraktívneho remesla. Hostí tohtoročných Reflexií možno označiť za nastupujúcu generáciu prekladateľov, redaktorov, či výskumníkov v oblasti translatológie. Konkrétne nimi boli Dr. Martin Djovčoš – prekladateľ, tlmočník a výskumník z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katarína Slivková – prekladateľka, uznávaná redaktorka, absolventka nitrianskej Katedry translatológie, prekladateľ a titulkár Daniel Feranec a úspešná prekladateľka umeleckých textov Barbora Kráľová.
Podujatie sa uskutočnilo vďaka Grantu na podporu športových aktivít a kultúrnej činnosti študentov UKF a je výstupom z projektov: VEGA 1/0547/14 Titulkovanie pre nepočujúcich: štandardy a odporúčania a UGA III/16/2015 Umelecký a audiovizuálny preklad vo výučbe cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem