Ocenenia pracovníkov a študentov Filozofickej fakulty

V ostatnom čase zaznamenala Filozofická fakulta viaceré významné ocenenia svojich pracovníkov i študentov. Literárny fond ocenil Prémiou za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2014 Prof. PaedDr. Ľubomíra Kralčáka, PhD.
z Katedry slovenského jazyka za dielo Pôvod hlaholiky a Konštantínov kód.

Slovenský filmový zväz, Únia slovenských televíznych tvorcov a Literárny fond udelil Tvorivú prémiu za audiovizuálnu teóriu a kritiku doc. Mgr. Jurajovi Malíčkovi, PhD. z Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie za knihu Naše filmové storočie.

Ocenenie Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru Literárneho fondu za najlepšie práce Študentskej vedeckej konferencie v akademickom roku 2014/2015 v podobe prémií získali
  • Bc. Marek Druga z Katedry histórie za prácu Stredoveké kostoly v Rákoši, v Turčianskom Jasene a v Žehre (školiteľ doc. PhDr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD.),
  • Bc. Katarína Šedíková z Katedry romanistiky za prácu Ženská postava v poviedkach Lucie Etxebarríovej a Uršuly Kovalyk (školiteľka PhDr. Petra Pappová, PhD.),
  • Bc. Veronika Fraňová z Katedry translatológie za prácu Titulkovanie pre nepočujúcich v slovenskom kontexte (školiteľka Mgr. Emília Perez, PhD.).
Naši študenti sa zapojili so svojimi originálnymi prácami, ktoré sú tematicky venované problematike násilia, xenofóbie, rasizmu, netolerancie a ďalších nehumánnych prejavov v slovenskom i medzinárodnom kontexte, aj do celoštátnej súťaže o Cenu Daniela Tupého. Komisia pre udeľovanie ceny sa po dôkladnom vyhodnotení rozhodla odovzdať cenu za 2. miesto v spoločensko-vednej a humanitnej sekcii Bc. Veronike Dziakovej z Katedry histórie za prácu Kolektívna vina Nemcov zo Starej Lesnej a Malduru.

Tieto celoslovenské ocenenia inštitúcií, ktoré podporujú vznik nových diel z oblasti slovenskej kultúry a vedy, vystihujú dlhodobé zámery fakulty podporovať vedeckú činnosť svojich pracovníkov i poslucháčov. Oceneným prajeme mnoho ďalších tvorivých nápadov a úspechov.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem