Historické míľniky byzantskej filozofie

V dňoch 28. až 29. septembra 2015 sa v Sieni Konštantína Filozofa na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia ,,Historické míľniky byzantskej filozofie“, ktorú zorganizovali pracovníci katedry filozofie v spolupráci so Slovenským filozofickým združením pri SAV v
rámci grantového projektu VEGA 1/0039/14: ,,Témy byzantskej filozofie a ich reflexie na Slovensku“. V úvodnom príhovore účastníkov konferencie pozdravil prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc., dekan Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorý medzi iným uviedol, že výrazom ,,byzantský“ chápeme stopy, odkazujúce na významnú časť slovenskej kultúry. Vedúci katedry filozofie FF UKF v Nitre Mgr. Richard Sťahel, PhD., vyzdvihol, že konferencia bola súčasťou podujatí, organizovaných pri príležitosti 25. výročia založenia katedry. Na konferencii okrem pracovníkov Katedry filozofie a Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda na UKF v Nitre prezentovali výsledky svojej vedeckovýskumnej práce aj kolegovia z Karlovej univerzity v Prahe, Aristotelovej univerzity v Tessalonikách, Bieloruskej štátnej univerzity v Minsku, Prešovskej univerzity a Turčianskej galérie.
V diskusiách zarezonovalo niekoľko dôležitých impulzov pre ďalší rozvoj vedeckého skúmania byzantskej filozofie a kultúry nielen na slovenskej, ale predovšetkým na medzinárodnej úrovni. Výsledky vedeckovýskumnej práce členov grantového projektu VEGA a ďalších externých spolupracovníkov budú publikované vo vedeckom recenzovanom zborníku.
Viac informácií sa dozviete v najbližšom čísle univerzitného periodika Náš čas.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem