Príď k nám študovať
Podávanie prihlášok sme predĺžili
do 30. apríla 2020 a elektronicky

Historické míľniky byzantskej filozofie

V dňoch 28. až 29. septembra 2015 sa v Sieni Konštantína Filozofa na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia ,,Historické míľniky byzantskej filozofie“, ktorú zorganizovali pracovníci katedry filozofie v spolupráci so Slovenským filozofickým združením pri SAV v
rámci grantového projektu VEGA 1/0039/14: ,,Témy byzantskej filozofie a ich reflexie na Slovensku“. V úvodnom príhovore účastníkov konferencie pozdravil prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc., dekan Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorý medzi iným uviedol, že výrazom ,,byzantský“ chápeme stopy, odkazujúce na významnú časť slovenskej kultúry. Vedúci katedry filozofie FF UKF v Nitre Mgr. Richard Sťahel, PhD., vyzdvihol, že konferencia bola súčasťou podujatí, organizovaných pri príležitosti 25. výročia založenia katedry. Na konferencii okrem pracovníkov Katedry filozofie a Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda na UKF v Nitre prezentovali výsledky svojej vedeckovýskumnej práce aj kolegovia z Karlovej univerzity v Prahe, Aristotelovej univerzity v Tessalonikách, Bieloruskej štátnej univerzity v Minsku, Prešovskej univerzity a Turčianskej galérie.
V diskusiách zarezonovalo niekoľko dôležitých impulzov pre ďalší rozvoj vedeckého skúmania byzantskej filozofie a kultúry nielen na slovenskej, ale predovšetkým na medzinárodnej úrovni. Výsledky vedeckovýskumnej práce členov grantového projektu VEGA a ďalších externých spolupracovníkov budú publikované vo vedeckom recenzovanom zborníku.
Viac informácií sa dozviete v najbližšom čísle univerzitného periodika Náš čas.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka doktorandske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem