UKF sa stala členom prekladateľskej asociácie Elia

10. apríla 2015 sa na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre konalo prvé Elia Exchange (EE) fórum a po jeho úspešnom priebehu sa naša univerzita stala členom prekladateľskej asociácie ELIA. EE fórum bolo iniciované neziskovou
prekladateľskou asociáciou ELIA (European language industry association), ktorá sa zameriava na prípravu prekladateľov pre prax. Svoju činnosť orientuje  predovšetkým na  poskytovanie výmenných a pracovných stáží študentom prekladateľstva a  na zlepšenie vzájomnej interakcie medzi akademickým prostredím a reálnou prekladateľskou praxou. EE fóra sa zúčastnili zástupcovia piatich filozofických fakúlt (UKF Nitra, UMB Banská Bystrica, PU Prešov, UK Bratislava a UPJŠ Košice) a piatich významných prekladateľských agentúr (exe, Lexman, Lexika, Lionbridge, Skrivanek). Počas fóra sa diskutovalo o možnostiach prepojiť edukačný potenciál univerzitnej prípravy s potrebami a možnosťami praxe, prostredníctvom ELIA Exchange programu, ktorý ponúka celoeurópsku platformu pre študentské stáže. Členovia fóra sa zaviazali vypracovať spoločný model spolupráce s tým, že univerzity poskytnú priestory, študentov a vybavenie a agentúry  prevezmú funkciu tútorov a budú univerzitám poskytovať spätnú väzbu o pripravenosti študentov zvládať požiadavky praxe.
 
ee1 ee2 ee3

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem