Macedónsko-slovenské literárne, kultúrne a jazykové vzťahy II

Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda FF UKF v Nitre pripravil v spolupráci s Ústavom macedónskej literatúry Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Skopje druhý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie
Macedónsko-slovenské literárne, kultúrne a jazykové vzťahy, ktorý sa konal v dňoch 2. – 3. júla 2015 na pôde Macedónskej akadémie vied a umení  v Skopje. Podujatie otvorili podpredseda Macedónskej akadémie vied a umení  v Skopje Ljupčo Kocarev, veľvyslanec Slovenskej republiky v Macedónskej republike Martin Bezák, veľvyslanec Macedónskej republiky v Slovenskej republike Gjorgi Filipov. Za organizačný výbor vystúpili Maja Jakimovska-Tošič a Peter Ivanič. Záverečný príhovor predniesol prezident Macedónskej republiky Gjorge Ivanov, ktorý prevzal záštitu nad podujatím. Po úvodných prejavoch nasledovala prezentácia zborníka z prvej konferencie pod názvom Macedónsko-slovenské literárne, kultúrne a jazykové vzťahy. Promótori uvedenej publikácie boli Ana Martinovska z Ústavu macedónskej literatúry Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Skopje a Miloslav Vojtech z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Na samotnej dvojdňovej konferencii odznelo 35 referátov. Z Filozofickej fakulty UKF v Nitre predniesli príspevky Peter Ivanič, Marek Debnár, Zvonko Taneski, Martina Zajíčková, Martin Husár a Veronika Rácová. Podujatie bolo na záver obohatené o predstavenie nových publikácií. Zo Slovenska bolo prezentované nové číslo medzinárodného vedeckého časopisu Konštantínove listy.
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem