Semiotika literatúry

Dňa 10. júna 2015 sa na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre uskutočnil medzinárodný vedecký seminár Semiotika literatúry. Podujatie zorganizovala Katedra slovenskej literatúry a jeho hlavným cieľom bolo rozvinúť doterajšie skúmanie znakovej povahy literárnych textov i širších súvislostí
tejto problematiky. Viac ako dvadsať bádateľov z najrôznejších vedeckých pracovísk na začiatku privítali prodekan Filozofickej fakulty PhDr. Ľuboš Török, PhD., vedúci Katedry slovenskej literatúry doc. PhDr. Igor Hochel, PhD., a hlavný organizátor podujatia PhDr. Dušan Teplan, PhD. Z tematického hľadiska bol seminár rozdelený až do ôsmich sekcií, prednášatelia sa v nich zamerali napríklad na riešenie teoreticko-metodologických otázok semiotického bádania literatúry či semiotickú analýzu konkrétnych literárnych diel. Zborník s prednesenými príspevkami Katedra slovenskej literatúry vydá do konca tohto roka.
  • Fotogaléria (pripravujeme)

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem