Mimoriadne ocenenia pre našich pracovníkov

V mesiaci máj získali dvaja pracovníci Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda FF UKF v Nitre významné ocenenia. Dňa 13. mája 2015 Mgr. Martin Husár, PhD., vyhral 1. miesto v súťaži o najlepšiu prácu mladého tvorivého pracovníka v odbore archeológia – Cena Antona Točíka za
monografiu Žrďovo-bodné zbrane včasného stredoveku v Karpatskej kotline. 1. diel. Typológia a jej vyhodnotenie. Ocenenie udeľuje každoročne mladým tvorivým pracovníkom Archeologický ústav SAV za pôvodné práce z odboru archeológia. Víťazné dielo je prvou samostatnou monografiou autora. Hlavným cieľom autora bolo popísať typológiu hrotov a pätiek kopijí a oštepov z územia Karpatskej kotliny vo včasnom stredoveku, konkrétne v časovom rozmedzí od roku 568 do 10. až 11. storočia. Po formálnej stránke ide o výstup s 81 prílohovými jednotkami, ktorý sa zaoberá tematikou preberanou v odbornej literatúre iba okrajovo a neucelene. Monografia obsahuje popri vedeckom texte aj štatistické diagramy a tabely autora, ale i o jeho autorské kresby (popri iných citovaných a včlenených) súčastí žrďovo-bodných zbraní, autorské typologické schémy a v neposlednom rade i autorské distribučné mapy vytvorené v prostredí grafického programu Corel Draw. 

Druhé ocenenie si priniesol z bulharskej Varny doc. PhDr. Zvonko Taneski, PhD. V dňoch 19. až 24. mája 2015 sa tu konal 9. ročník medzinárodného festivalu poézie pod názvom Slovanské objatia. Podujatie vyvrcholilo účasťou básnikov z dvadsiatich krajín na majestátnom sprievode mestom dňa 24. mája pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda. Na slávnostnom závere festivalu boli odovzdané ocenenia. Najvyššiu a špeciálnu cenu Ekonomickej univerzity vo Varne dostal pracovník ústavu Zvonko Taneski. Pamätnú plaketu mu odovzdal rektor univerzity prof. Plamen Iliev, PhD., za jeho doterajšiu básnickú i vedeckú tvorbu a prínos k rozvoju slovanskej kultúrnej jednoty.

2015-ocenenie-Taneski  2015-ocenenie-Husar

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem