Významné publikačné výstupy v zahraničí

Vedecké štúdie Prof. PhDr. Júliusa Fujaka, PhD. (Ústav manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie FF UKF) z oblasti výskumu existenciálnej semiotiky sa stali súčasťou významných, nedávno publikovaných,
medzinárodných kolektívnych prác vydaných v prestížnych zahraničných vydavateľstvách.
Jednak vo Walter de Gruyter GmbH - Berlín/Boston vyšla viac než tisícstranová kniha/kompendium textov rôznych semiotikov z celého sveta Eero Tarasti (Ed.): "Transcending Signs. Essays in Existential Semiotics" (2023), ktorého súčasťou je Fujakov text "Existential semiotics and correla(c)tivity of (non-conventional) music. Personal retrospection". Zároveň v jednom z najväčších francúzskych vydavateľstiev L´ Harmattan v Paríži vyšlo veľké kolektívne štvorzväzkové knižné dielo Amir Biglari (Ed.): "Open Semiotics" (2023; 2004 strán), obsahujúce štúdie až 178 autorov z 58 krajín celého sveta, vrátane jeho textu "For an extension of existential semiotics on music", ktorý je publikovaný vo "Volume 3 – Texts, Images" (v sekcii "Semiotics and Music").
Obidve štúdie sú autorovými výstupmi v rámci jeho dlhodobého zapojenia do širokospektrálneho projektu "Musical Signification Project", ktorý vedie spomínaný Prof. Eero Tarasti.
 
Text a foto: FF – Ústav manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem