Z konferencie o posolstve sv. Jána Pavla II. pre strednú Európu

Katedra náboženských štúdií na Univerzite Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre spolu s Nitrianskym biskupstvom, s Veľvyslanectvom Poľskej republiky na Slovensku a s Teologickou fakultou Univerzity Stefana Wyszyńského vo Varšave
zorganizovali medzinárodnú vedeckú konferenciu “Svätý Ján Pavol II. a jeho posolstvo pre strednú Európu”. Podujatie sa uskutočnilo v Univerzitnom pastoračnom centre UKF v dňoch 18. až 19. mája 2015, teda práve v čase nedožitých 95. narodenín prvého slovanského pápeža. 
Konferenciu otvorila svätá omša k úcte svätého Jána Pavla II. Predsedal jej nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. V homílii hovoril o Jánovi Pavlovi II. ako o výraznej osobnosti, ktorá je príkladom pre všetkých kresťanov: “Svätý Ján Pavol II. je taká výrazná osobnosť, že nemožno zabudnúť na jeho život, na jeho činnosť, na jeho slová. Aj keď si myslíme, že si ich pamätáme, predsa treba pri rozličných príležitostiach zvýraziť niektoré tieto jeho odkazy a uvedomovať si, že to, čo žil, môžeme my – jeho súčastníci – nazvať, že je svätosť. To nás má povzbudiť k tomu, aby sme aj my žili svoje kresťanstvo tak presvedčivo, ako niečo, čo je súčasť nášho života”, dodal biskup Viliam Judák. 
Po svätej omši nasledovalo otvorenie výstavy fotografií zachytávajúcich niektoré okamihy zo života poľského pápeža. Prítomným sa prihovoril aj dekan Filozofickej fakulty UKF prof. Bernard Garaj. Podčiarkol, že je dobre pripomínať si nielen posolstvo Jána Pavla II., ale aj iné dôležité osobnosti nášho života, pretože pod vplyvom rôznych skutočností veľmi rýchlo zabúdame. 
Druhý deň medzinárodnej vedeckej konferencie patril najmä odborným prednáškam zúčastnených. Zapojili sa do nich nitriansky biskup Mons. Viliam Judák, bývalá veľvyslankyňa SR pri Svätej Stolici Dagmar Babčanová, chargé d´affaires Veľvyslanectva Poľskej republiky na Slovensku Piotr Samerek, vedúci Katedry náboženských štúdií doc. Peter Kondrla a ďalší.
2015-JPII-1  2015-JPII-2  2015-JPII-3

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem