Tretia sezóna archeologického výskumu v Jánovciach

Aj tento rok archeológovia pokračovali v systematickom výskume keltského hradiska v Jánovciach-Machalovciach v okrese Poprad. Výskum podporený Fondom na podporu umenia realizovalo od 3. 7. do 27. 7. 2023 Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s Katedrou archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Múzeom v Kežmarku a súkromnou archeologickou spoločnosťou Archeológia Spiš. Za Katedru archeológie boli členmi výskumného tímu doc. Mgr. Dominik Repka, PhD.Mgr. Matej Styk, PhD.
Výskum mal charakter letnej školy archeológie, z tohto dôvodu sa na ňom zúčastnili aj študenti Katedry archeológie FF UKF. Získali tu bohaté vedomosti a skúsenosti súvisiace s metodikou realizácie archeologického výskumu. Okrem výkopových prác realizovali začisťovanie nálezových situácií, odoberanie vzoriek zeminy na archeobotanickú analýzu, kresbovú a fotografickú dokumentáciu, geodetické zameriavanie, ako aj triedenie archeologických nálezov. Edukačný charakter výskumu sme potvrdili aj návštevou viacerých regionálnych múzeí, kde sa študenti mali možnosť zoznámiť nie len s históriou Spiša, ale aj s materiálnou kultúrou jej niekdajších obyvateľov. Takto sme navštívili Podtatranské múzeum v Poprade s novou expozíciou venovanej germánskej kniežacej hrobke z prelomu doby rímskej a sťahovania národov objavenej v Poprade-Matejovciach alebo Múzeum v Kežmarku. V múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi sme mali možnosť vzhliadnuť časť archeologických nálezov z predchádzajúcich výskumných sezón. Z nich možno vyzdvihnúť nález bronzovej sošky nahého Kelta so zlatými očami.   
            Výskumná sezóna z roku 2023 priniesla cenné informácie o podobe opevnenia hradiska z obdobia 1. storočia pred Kr., kedy tu sídlil keltský kmeň Kotínov, ktorý spájame s púchovskou kultúrou. Zistili sme, že opevnenie bolo omnoho mohutnejšie, ako sme pred výskumom predpokladali. Nečakané boli aj početné nálezy keramiky a kamenných nástrojov z obdobia eneolitu (neskorej doby kamennej), ktoré možno priradiť k nositeľom badenskej kultúry. Táto kultúra osídlila a opevnila okolo roku 3000 pred Kr. na Spiši viacero výšinných polôh.     
Hradisko predstavuje významnú archeologickú lokalitu, čo potvrdila aj odborná komisia, ktorá sa na záver výskumu prišla do Jánoviec. Z uvedeného dôvodu, ako a jej ohrozenia zo strany rozširovania nelegálnej stavebnej činnosti a činnosti hľadačov pokladov – tzv. detektoristov, smerujú tento rok snahy výskumného tímu k vyhláseniu hradiska za národnú kultúrnu pamiatku. Tak by mohla byť patrične pamiatkovo chránená a lepšie prezentovaná všetkým návštevníkom.
Dôležitou súčasťou výskumu je informovanie širokej verejnosti o jeho predbežných výsledkoch, a to aj prostredníctvom viacerých médií:
 
Text: doc. Mgr. Dominik Repka, PhD., FF – Katedra archeológie
Foto: doc. Mgr. Dominik Repka, PhD., Anastasiia Yankovskaya – Katedra archeológie; SITA

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem