Víťazov ŠVOUČ 2023 ocenil dekan Filozofickej fakulty

Dňa 2. mája 2023 sa na Filozofickej fakulte konala slávnosť, na ktorej dekan Filozofickej fakulty prof. PhDr. Martin Hetényi, PhD. odovzdal diplomy víťazom tohtoročnej Študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti. Ide o najvýznamnejšie podujatie fakulty, ktoré je špeciálne zamerané na výskumnú a umeleckú činnosť študentov bakalárskeho a magisterského štúdia, na verejnú prezentáciu ich vlastnej tvorby zacielenú na kreatívne rozvíjanie ich schopností a zručností. Filozofická fakulta tak pokračuje v zavedenom systéme, ktorého cieľom je zapojiť študentov s výbornými študijnými výsledkami a s najlepším hodnotením v súťažiach ŠVOUČ do vedeckej práce na katedrách a pripraviť budúcich uchádzačov o doktorandské štúdium.
Dekan fakulty vyzdvihol vo svojom príhovore kvalitu prezentovaných prác a kreatívne umelecké výkony a poďakoval všetkým koordinátorom, ktorí sa podieľali na organizačnom zabezpečení jednotlivých sekcií, ako aj školiteľom za náležitú odbornú pomoc, ktorá prispela k zdarným prezentáciám svojich poslucháčov. Zároveň pri tejto príležitosti odovzdal aj ďakovné listy pedagógom s najvyšším počtom školených prác: doc. Mgr. Andrea Blaščíková, PhD. (Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda), Mgr. Nikola Danišová, PhD. (Katedra etiky a estetiky), PhDr. Mária Kočnerová, PhD. (Katedra filozofie a politológie), PhDr. Michala Fúsková, PhD. (Ústav manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie), Mgr. Karolína Runnová (Katedra slovanských filológií).
Do tohtoročnej súťaže, ktorá sa konala v dňoch od 27. marca do 4. apríla 2023, sa prihlásilo 168 študentov. 145 súťažných prác bolo hodnotených oponentmi a obhajoby prác sa konali pred odbornými komisiami v 17 sekciách. Víťazné práce, podporené mimoriadnym štipendiom, budú uverejnené v odbornom časopise Prohuman, zároveň budú nominované na prémiu Literárneho fondu.

Zoznam víťazov

 
Text: doc. Mgr. Dominik Repka, PhD.
Foto: PaedDr. Peter Horváth

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem