Konferencia a lingvistický workshop

19. apríla 2023 sa na Katedre anglistiky a amerikanistiky konal druhý ročník Nitrianskej doktorandskej konferencie, ktorú zorganizovali doktorandi katedry Mgr. Lucia Mareková a Mgr. Erik György pod vedením prof. PhDr. Gabriely Miššíkovej, CSc. Konferencie sa na pôde Filozofickej fakulty UKF zúčastnilo šesť doktorandov zo zahraničia a doktorandka Mgr. Anna Shkotina z KAA. Rokovanie konferencie otvorila plenárna prednáška doc. Mgr. Eleny Kováčikovej, PhD., z Katedry anglického jazyka a kultúry PF UKF. Nasledujúci program pozostával z dvoch blokov. V prvom bloku doktorandi prezentovali svoje výskumné aktivity v oblasti anglickej jazykovedy a metodiky vyučovania jazyka, popoludní program pokračoval pod vedením doc. PhDr. Márie Hrickovej, PhD., prezentáciami z oblasti anglofónnej literatúry. Konferencia priniesla podnetné diskusie a pomohla k vytvoreniu nových medzinárodných vzťahov. Viac informácií o konferencii nájdete na webovej stránke.
FF NDK 01
V nasledujúci deň, 20. apríla 2023, katedra v online priestore privítala troch zahraničných hostí v rámci aprílového lingvistického workshopu s názvom LINGPRIL. Profesor Billy Clark z britskej Northumbria University voviedol účastníkov do hĺbok pragmatiky. Študentov i ostatných účastníkov mimoriadne zaujal koncept „čítania myšlienok“ v pragmatickom zmysle slova. Profesor Clark ho predstavil na príklade vety „Neviem, ako zdieľať obrazovku.“ Hoci formálne odlišná, táto veta na strane komunikačného partnera vyvoláva rovnakú reakciu, ako veta „Prosím, ukáž mi, ako mám zdieľať obrazovku.“ Ak by ste sa o tomto koncepte a mnohom ďalšom chceli dozvedieť viac, pozrite si záznam z workshopu cez stránku katedry.
FF NDK 02
Gisela Sosa Lopez z University of Barcelona hovorila o úzkosti a jej vplyve na rečový prejav v cudzom jazyku. Ukázala, ako využíva moderné digitálne zariadenia (napr. smart hodinky) na meranie stresu pri nahrávaní študentov pri rozprávaní v angličtine.
FF NDK 03
Tretí workshop sa venoval analýze rytmu reči a jeho vplyvu na to, ako vnímame iných ľudí v oblasti dôveryhodnosti. Tento výskum bol súčasťou bakalárskej práce Michaely Rabanovej, ktorú vypracovala pod vedením Radeka Skarnitzla z Karlovej univerzity v Prahe. Záznam z ich workshopu nájdete cez stránku katedry.
Workshopov sa zúčastnilo približne 30 – 40 účastníkov. Viac o tejto udalosti si môžete prečítať aj na oficiálnej webovej stránke.
 
Text: Mgr. Lucia Mareková, prof. PhDr. Gabriela Miššíková, PhD., FF – Katedra anglistiky a amerikanistiky
Foto: Mgr. Erik György, FF – Katedra anglistiky a amerikanistiky

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem