21. ročník divadelného festivalu

„Ráno vstať a pokračovať ďalej.
Zanechať, čo sme získali včera a v novom hľadaní stratiť, čo sme našli.
Nikdy nebyť hotový. Nikdy nedosiahnuť cieľ cesty.
Stále po nej kráčať, pretože každá z našich ciest je pretkaná príbehom.
Za každým človekom, za každým okamihom, stojí príbeh.“
Témou Divadelného festivalu v cudzích jazykoch, ktorý bol určený pre základné, stredné a jazykové školy, bol príbeh – #mystory#. Tento rok prevzali záštitu nad festivalom veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, ktoré na festivale zastupoval pán Andrew Wells a Regionálne centrum pre podporu učiteľov pre okresy Nitra, Zlaté Moravce. Pán Andrew Wells pozdravil žiakov a študentov škôl svojím príhovorom v úvode druhého festivalového dňa. Vysoko vyzdvihol celkovú jazykovú úroveň žiakov a študentov a zároveň ocenil systematickú prácu žiakov a učiteľov. V predstaveniach, ktoré mal možnosť vidieť, podčiarkol najmä originálny prístup k spracovaniu tém.
FF DF 17
Počas dvoch festivalových dní sa nám predstavili školy z rôznych kútov Slovenska: Súkromná spojená škola, Štúrovo; SOŠ Pedagogická, Levice; Gymnázium L. Dúbravu, Dunajská Streda; Gymnázium, Malacky; Jazyková škola Cool School, Senica; ZŠ A. Kmeťa, Levice; ZŠ Štúrovo; Gymnázium A. Bernoláka, Senec; ZŠ Námestie Konkolyho, Hurbanovo a SOŠ hotelových služieb a obchodu, Nové Zámky. Všetci si spolu so svojimi učiteľmi pre nás pripravili pôsobivé príbehy v anglickom a nemeckom jazyku, počas ktorých si žiaci zdokonalili nielen svoje jazykové zručnosti, ale mohli ukázať aj svoj spevácky, tanečný, hudobný a pohybový talent. Porote zloženej z pedagógov UKF i učiteľov, či študentov zo základných škôl a gymnázií a početnému publiku zloženému zo škôl z Nitry, Vinodolu, Topoľčian či Zlatých Moraviec mohli herci predstaviť autorské vystúpenia, kde sa snažili zdieľať svoje príbehy, no i príbehy iných postáv, s ktorými sa dokázali stotožniť.
FF DF 14
Veríme, že divadelný festival priláka v nasledujúcom školskom roku ešte viac priaznivcov divadla, ktorí rok čo rok dokazujú, že vyučovanie cudzieho jazyka formou tvorivej dramatiky, či zážitkového učenia je efektívne, pomáha rozvíjať jazykové kompetencie, a zároveň stimuluje kritické myslenie, tvorivosť, znižuje obavy, či nevôľu komunikovať v cudzom jazyku.
Na záver by sme sa radi poďakovali všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k úspešnému priebehu divadelného festivalu, ako aj projektu na podporu kultúrnych a športových aktivít študentov UKF s názvom Vzdelávanie divadlom naprieč kultúrami.
 
Text: doc. Mgr. Silvia Hvozdíková, PhD., Mgr. Ivana Horváthová, PhD., FF  Katedra anglistiky a amerikanistiky
Foto: PaedDr. Peter Horváth, FF  Dekanát

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem