Ateliér audiovizuálneho prekladu 4. Za hranicami prekladu

V dňoch 21. – 22. apríla 2015 sa na pôde Filozofickej fakulty UKF v Nitre uskutočnil už štvrtý ročník podujatia Ateliér audiovizuálneho prekladu. Hlavní organizátori – nitrianska Katedra translatológie, Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry a Slovenská spoločnosť prekladateľovodbornej literatúry – aj tentoraz pripravili zaujímavý program zameraný na prekladateľskú a mediálnu prax. S podtitulom „Za hranicami prekladu“ sa podujatie venovalo takým oblastiam audiovizuálneho prekladu, ktoré doposiaľ stáli v rámci domácej translatológie v úzadí.
Dominujúcou témou bolo sprostredkovanie audiovizuálnych diel nepočujúcim divákom – a to formou titulkov pre nepočujúcich, ktorú nám priblížila začínajúca titulkárka Veronika Fraňová a titulkár Martin Šauša v spolupráci s nepočujúcou supervízorkou titulkov Annou Bartalovou. Tému rozvinula i prednáška venovaná otázke umeleckého tlmočenia do posunkového jazyka v podaní Michala Heftyho a tlmočníčky Eriky Dobišovej. Ani tento rok však neostala opomenutá slovenská komunita nevidiacich a vďaka Karolovi Trnkovi na Ateliéri zaznela i prednáška venovaná fenoménu hlasového komentovania audiovizuálnych diel. Ďalšou témou bola špecifická situácia pri výrobe dabingu pre detského diváka, o ktorej sme diskutovali so špičkovou dabingovou režisérkou Julianou Ďurišovou a významnou slovenskou prekladateľkou a textárkou Miroslavou Brezovskou. Nad ďalším vývinom slovenského dabingu a dabingovej kultúry sme sa zamysleli v diskusii s umeleckým riaditeľom dabingového štúdia Dimas Bohumilom Martinákom. K dabingu sa viaže i tvorba a úprava slovenských dialógov, ktorej základné princípy prezentovala prekladateľka a úpravkyňa Lucia Paulínyová. Na Ateliéri mala premiéru i téma fansubbing (amatérske titulkovanie) v podaní filmového nadšenca Michala Mojžiša.
Podujatie počas dvoch dní navštívilo viac ako dvesto hostí, medzi ktorými boli študenti, prekladatelia i filmoví nadšenci z Nitry, Banskej Bystrice, Bratislavy, Prešova, ale i z Brna či Ostravy. Toto podujatie je už dlhodobo jediným podujatím na Slovensku, ktoré sa problematike audiovizuálneho prekladu venuje komplexne a ktoré každoročne ponúka priestor pre diskusiu odborníkov z oblasti prekladu a médií, teoretikov, praktikov a kritikov audiovizuálneho prekladu, no v neposlednom rade i študentov prekladateľstva a tlmočníctva.
Viac už čoskoro v časopise Náš čas.

Organizačný garant: Mgr. Emília Perez, PhD.
Organizačný tím: Mgr. Lucia Paulínyová, Mgr. Igor Tyšš, Bc. Zuzana Jánošíková

Podujatie sa uskutočnilo vďaka Grantu na podporu športových aktivít a kultúrnej činnosti študentov UKF a je výstupom z projektu: VEGA – 1/0547/14 – Titulkovanie pre nepočujúcich: štandardy a odporúčania

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem