ŠVOUČ 2023

Filozofická fakulta a jej pracoviská organizujú pravidelne v jarných mesiacoch súťaž v rámci Študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti. Ide o najvýznamnejšie podujatie fakulty, ktoré je špeciálne zamerané na vedeckovýskumnú a umeleckú činnosť študentov. Cieľom je motivovať študentov k vedeckej práci a pripravovať budúcich uchádzačov o doktorandské štúdium.
Do tohtoročnej súťaže, ktorá sa konala v dňoch 27. marca až 4. apríla 2023, sa prihlásilo 168 študentov denného bakalárskeho a magisterského štúdia so 145 prácami/umeleckými výstupmi. Súťažilo sa v 17 sekciách na všetkých katedrách a ústavoch fakulty. Komisie jednotlivých sekcií vybrali spolu 53 prác, ktorých autori budú ocenení a podporení formou mimoriadneho štipendia. Víťazom srdečne gratulujeme!
Dňa 2. mája 2023 o 11.00 hod. sa v priestore bývalej jedálne FF UKF na Štefánikovej ul. 67 uskutoční odovzdávanie diplomov študentom – autorom víťazných prác a ďakovných listov vybraným školiteľom.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem