Frazeologizmy hrou v rámci Mesiaca Frankofónie

Marec nie je len mesiacom knihy, ale aj Mesiacom Frankofónie. Nadšenci francúzskeho jazyka a frankofónnej kultúry organizujú rôzne podujatia a Katedra romanistiky a germanistiky nebola výnimkou.
Doktorandky francúzskej sekcie, Linda Adlerová a Paula Píšová, zorganizovali dňa 24. 3. 2023 jazykový workshop pre žiakov Gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi.
Cieľom workshopu bolo predstaviť a priblížiť žiakom aj inú stránku francúzskeho jazyka, ktorú nemajú možnosť dostatočne spoznávať počas klasického vyučovania. Frazeologizmy sú špecifickou sférou jazyka a kultúry a práve s nimi mali žiaci možnosť pracovať počas workshopu. Ten pozostával z viacerých zaujímavých a interaktívnych aktivít. Okrem osvojovania si francúzskych frazeologizmov ukázali žiaci aj svoje kreatívne schopnosti pri tvorbe textov s použitím jednotlivých frazeologizmov, tvorivo pristúpili aj k ich grafickému znázorneniu.
Workshopu sa zúčastnilo spolu 28 žiakov rôznych ročníkov štvorročného a osemročného gymnázia. Prebiehal v dvoch skupinách v trvaní 90 minút, počas ktorých sa žiaci vzdelávali a zabávali zároveň, preto bol workshop nazvaný „Frazeologizmy hrou“.
Podujatie bolo pripravované pri príležitosti marca – Mesiaca Frankofónie v spolupráci s vyššie spomenutým Gymnáziom Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi a OZ Romanistica Nitriensia
Text a foto: Mgr. Linda Adlerová, Mgr. Paula Píšová, Katedra romanistiky a germanistiky

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem