Seminár „Bez slovíčok si nepošprechujeme“ pre učiteľov nemeckého jazyka

Katedra romanistiky a germanistiky pokračuje v tradícii ďalšieho vzdelávania učiteľov nemeckého jazyka ako druhého cudzieho jazyka na základných, stredných a jazykových školách v spolupráci s vydavateľstvom Hueber Verlag a distribútorom jazykovej literatúry Oxico. 17. marca 2023 tieto organizácie spolu opäť zorganizovali na Filozofickej fakulte didakticko-metodický interaktívny seminár s názvom Bez slovíčok si nepošprechujeme pre učiteľov nemeckého jazyka gymnázií, základných, stredných a jazykových škôl v Nitre a okolí.  Na seminári sa zúčastnili nielen učitelia nemčiny z Nitry a okolia, ale aj učitelia z Trnavy a Banskej Bystrice, ako aj naši študenti bakalárskeho a magisterského štúdia v odbore učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii, Erasmus študenti a doktorandi.
Seminár otvorila vedúca Katedry romanistiky a germanistiky prof. PaedDr. Eva Stranovská, PhD., ktorá privítala lektorku vydavateľstva Hueber, PhDr. Veroniku Hutarovú a metodickú poradkyňu vydavateľstva Hueber pre SR Oxico, Mgr. Miriam Rajnohovú. Hlavným zameraním seminára bola rozmanitosť metód práce so slovnou zásobou. Seminár sa primárne koncentroval na precvičovanie a rozvíjanie slovnej zásoby v kombinácii s rozvíjaním zručnosti hovorenia, nakoľko slovná zásoba je nosným prvkom v procese ústneho prejavu a zároveň je nevyhnutná pri jeho precvičovaní a upevňovaní. Interaktívne učenie sa je podnetné a zábavné, ak zapojíme žiakov do aktivít spojených s pohybom, alebo do práce s riešením rôznych sociálnych situácií a rolových zadaní. Viacero takýchto aktivít si účastníci seminára prakticky vyskúšali, vďaka čomu sa niesol v priateľskom a pracovnom duchu, pričom aj naši študenti (budúci učitelia) nemčiny si odniesli množstvo inšpiratívnych myšlienok a nápadov ako motivovať študentov a žiakov k precvičovaniu a učeniu sa slovíčok.
Text: Mgr. Ivan Haringa
Fotografie: Mgr. Augustín Sokol

IMG 20230329 WA0000

IMG 20230329 WA0003

IMG 20230329 WA0004

IMG 20230329 WA0005

IMG 20230329 WA0007

 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem