Pocta pre FF UKF: Návšteva veľvyslanca Spojeného Kráľovstva

16. marca 2023 hostila Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre významnú návštevu – veľvyslanca Spojeného kráľovstva na Slovensku, Jeho Excelenciu pána Nigela Marcusa Bakera. V mene vedenia fakulty ho privítala prodekanka pre medzinárodné vzťahy a rozvoj, PhDr. Daša Nováčiková, PhD., a prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium, doc. Mgr. Dominik Repka, PhD., a nasledoval program na oslovených katedrách.
 
Stretnutie so zástupcami Filozofickej fakulty UKF, zľava: prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium, doc. Mgr. Dominik Repka, PhD., prodekanka pre medzinárodné vzťahy a rozvoj, PhDr. Daša Nováčiková, PhD., Jeho excelencia, veľvyslanec Spojeného kráľovstva na Slovensku, Nigel Marcus Baker a Monika Holečková, Senior Communications a Political Officer
 
Priebeh stretnutia na Katedre anglistiky a amerikanistiky
Na Katedre anglistiky a amerikanistiky privítal pána veľvyslanca vedúci katedry, prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD. V spoločnej diskusii s pedagógmi sa zaoberali predovšetkým možnosťami zahraničných mobilít pre nitrianskych študentov po nedávnom Brexite. Rozprávali sa taktiež o prípadných grantových schémach, ktoré by umožnili početnejšie výmeny študentov a pedagógov medzi Slovenskom a Veľkou Britániou. Okrem toho sa v živej diskusii venovali aj vývoju v oblasti výučby angličtiny na školách a jazykovej úrovni súčasných študentov a záujemcov o štúdium na katedre. Počas stretnutia so študentmi katedry, ktoré sa konalo v Akropole na Hodžovej ul., pán veľvyslanec predstavil hlavné aktivity veľvyslanectva, vlastnú diplomatickú kariéru a otvorene odpovedal na početné otázky študentov.
 
Britský veľvyslanec v diskusii s pedagógmi a študentmi Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UKF v Nitre
 
Druhá zastávka - Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy
Ďalšie stretnutie, taktiež iniciované samotným pánom veľvyslancom, sa konalo v Študentskom centre UKF na Dražovskej ul. v Nitre za prítomnosti členov Inkubátora multimediálnej digitálnej produkcie (pedagógovia a študenti) a ďalších hostí (prodekanka pre medzinárodné vzťahy a rozvoj Filozofickej fakulty UKF v Nitre, PhDr. Daša Nováčiková, PhD., i zástupkyňa Oddelenia hybridných hrozieb Ministerstva vnútra SR, Mgr. Veronika Mršťáková). Pána veľvyslanca zaujala primárne komunikačná PR kampaň, ktorú katedra realizovala v spolupráci s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. 
Mgr. Veronika Szabóová, PhD., prezentovala a predstavila Inkubátor multimediálnej digitálnej produkcie. Nasledovali ukážky case study videí študentských komunikačných kampaní, ktoré reflektujú aktuálne témy (2019: migrácia/ 2020: izolácia, dištančné vzdelávanie, pandémia/ 2021: podpora v po-pandemickej kríze, kritické myslenie, boj s dezinformáciami/ 2022: vojna na Ukrajine). O konkrétnom zapojení sa do projektu rozprávali študenti, ale i prof. Mgr. Lucia Spálová, PhD. (garant IMDP), prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc. (ÚLUK UKF), a Mgr. Marián Maršálek (doktorand Katedry histórie). Realizácia projektu i jeho prezentácia je tak výsledkom intenzívnej, produktívnej a úspešnej spolupráce niekoľkých pracovísk Filozofickej fakulty UKF v Nitre.
Pán veľvyslanec viedol so všetkými zúčastnenými priateľskú, príjemnú a uvoľnenú diskusiu predovšetkým o potrebe boja proti dezinformáciám, pričom vyzdvihol fakt, že práve iniciatíva zo strany študentov (napr. v podobe kampaní) môže byť oveľa účinnejšia než kroky vlády a iných autorít. 
 
Skupinová fotografia Jeho excelencie s členmi Inkubátora multimediálnej digitálnej produkcie (pedagógmi, študentmi a externými spolupracovníkmi)
Zdroj: https://www.facebook.com/photo?fbid=940153330717646&set=pcb.940174540715525
 
Bližšie informácie o kampani s MV SR:
Jednou z kampaní, ktorú študenti pánovi veľvyslancovi predstavili, bola kampaň realizovaná v spolupráci s Oddelením hybridných hrozieb MV SR, ktorá sa venovala téme vojny na Ukrajine, konkrétne snahe zmeniť negatívny naratív slovenskej verejnosti na odídencov z vojnou postihnutej krajiny. Pracovali na nej študenti piateho ročníka KMKAR, odbornú supervíziu zastrešovali prof. Mgr. Lucia Spálová, PhD. a Mgr. Veronika Szabóová, PhD. 
 Kampaň bola spustená na sociálnych sieťach (Facebook a Instagram) ministerstva  6. januára a ukončená začiatkom marca. Celkovo bolo publikovaných 15 príspevkov, ktoré sú autorským dielom Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy (KMKAR), medzi nimi videá, podcasty, infografiky alebo aj textovo-obrazové posty. Vyhodnotenie prinieslo nadpriemerné čísla: dosah viac ako 85 000 užívateľov (85 426) a zapojenie (engagement) viac ako 7 tisíc unikátnych užívateľov (7081).
 Case study videá kampane:
1. Som z Ukrajiny a aj mne záleží na Slovensku:
https://youtu.be/2gEJ9eSM9s0
 
2. Zvonka o vnútre:
https://youtu.be/_dIjvP4m8ds
 
 
Text: Mgr. Veronika Szabóová, PhD., prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD.
Foto: PaedDr. Peter Horváth

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem