Vznikla transdisciplinárna platforma transforum

Ústav literárnej a umeleckej komunikácie pri Katedre etiky a estetiky a Katedra translatológie spustili v polovici marca transdiciplinárnu platformu transforum. Cieľom tohto nového projektu je vytvoriť priestor na zdieľanie poznania naprieč odbormi (v zahraničnom diskurze sa v týchto súvislostiach používajú výrazy ako „sharing point" či „cross-fertilisation“), a to v tom zmysle, že bude reprezentovať rámec, v ktorom sa na pôde našej fakulty budú konať hosťujúce prednášky domácich a zahraničných kolegýň a kolegov – odborníčok a odborníkov na vybrané problémy a otázky reflexie kultúry, umenia, prekladu a pod. Platforma transforum si pritom kladie ambíciu byť pomyselným miestom, na ktorom sa, ako to zaznieva v jej slogane inšpirovanom úvahami Virginie Woolfovej v jednej z jej najznámejších esejí Vlastná izba, „myšlienky transformujú na idey a slová“.
Prvá prednáška v rámci voľnej série transforum sa uskutočnila v pondelok 13. marca. Slovenská translatologička Mgr. Eva Spišiaková, PhD. (Universität Wien), držiteľka prestížneho európskeho štipenia Marie Skłodowska-Curie, sa v nej zaoberala slovenskými prekladmi ikonickej drámy Williama Shakespeara Richard III., pričom v centre jej záujmu bolo to, akým spôsobom sa v prekladoch „sprítomňujú“ telesné osobitosti hlavnej postavy textu. V ten istý deň pod hlavičkou transforum odprezentovala svoju prednášku aj literárna teoretička a prekladateľka Mgr. Ivana Hostová, PhD. (Ústav slovenskej literatúry, v. v. i. SAV v Bratislave). Tá sa vo svojich úvahách venovala problematike ponovembrového exportu špecifického kultúrneho segmentu, akým slovenská poézia nepochybne je. Prvý týždeň existencie transdisciplinárnej platformy transforum  uzavrela v utorok 14. marca ďalšou svojou prednáškou Mgr. Eva Spišiaková, PhD., ktorej reflexia bola tentokrát orientovaná na genderové premeny v slovenských prekladoch románu britskej spisovateľky Radclyffe Hallovej The Well of Loneliness (Studňa osamelosti).
Pod hlavičkou transdiciplinárnej platformy transforum sa ešte v priebehu jari uskutoční niekoľko ďalších prednášok domácich či zahraničných hostí, cieľom organizátorov pritom je, aby tento projekt, ktorý vznikol spontánne a je východiskovo produktom nadšenia, nadchýnal aj účastníčky a účastníkov – a to tak z radov študentov, ako aj zamestnancov našej fakulty. 
text: doc. Mgr. Martin Boszorád, PhD. (Ústav literárnej a umeleckej komunikácie pri Katedre etiky a estetiky)
foto: archív doc. Mgr. Emílie Perez, PhD. (Katedra translatológie)

IMG 2565

IMG 2561

IMG 2548

 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem