Februárový Deň otvorených dverí 2023 sa na Filozofickej fakulte tešil veľkému záujmu

Vo štvrtok 16. 2. 2023 si pre záujemcov o štúdium v rámci Dňa otvorených dverí na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre pripravila program aj naša Filozofická fakulta a jej jednotlivé katedry a ústavy. Dopoludnia sme privítali uchádzačov v jednotlivých budovách fakulty. Program sa začal prezentáciou fakulty v Akropole. Študentky a študenti sa dozvedeli základné informácie o Nitre, univerzite a našej fakulte, získali prehľad o tom, aké študijné a mimoštudijné aktivity môžu zažiť. Takisto sme im odprezentovali základné možnosti o absolvovaní študijných mobilít v zahraničí, ktoré sa na Filozofickej fakulte tešia veľkej obľube. Dôležitým bodom však boli najmä informácie o ponuke štúdia na akademický rok 2023/2024 a prijímacom konaní. Jednou z noviniek je aj to, že od nasledujúceho akademického roka sa zjednocuje dĺžka externého štúdia podľa interného štúdia, teda bakalárske štúdium bude trojročné a magisterské štúdium dvojročné aj v externých formách štúdia. Študijná referentka pani Helena Pagáčová informovala uchádzačov o správnom postupe pri podaní prihlášky na štúdium. Keďže sa počet zahraničných študentov na našej fakulte každým rokom zvyšuje a aj v radoch návštevníkov boli zahraniční uchádzači, Mgr. Oľga Csalová, PhD., zo Sekcie cudzích jazykov pri Katedre žurnalistiky a nových médií FF UKF informovala o možnostiach jazykových kurzov slovenčiny pre cudzincov. Študenti môžu tieto jazykové kurzy absolvovať aj ako predmet počas štúdia, v prípade záujmu môžu získať aj medzinárodne uznávaný jazykový certifikát ECL. Zahraničným študentom tiež ponúkame úvodný kurz pred začiatkom výučby, v rámci ktorého sa bližšie zoznámia s Nitrou a absolvujú rôzne kultúrne zážitky. Po úvodnom programe v Akropole si pre záujemcov o štúdium pripravili pestrý program jednotlivé katedry a ústavy. Okrem základných informácií o ponuke štúdia si mohli uchádzači pozrieť ukážky práce archeológov, navštívili tlmočnícke laboratóriá a vyskúšali si prácu v tlmočníckych kabínkach či mohli sa zapojiť do rôznych kvízov a workshopov.
V tomto roku sme program Dňa otvorených dverí doplnili aj popoludňajším online vysielaním, v ktorom sa záujemcom o štúdium prihovoril dekan Filozofickej fakulty UKF v Nitre prof. Martin Hetényi, PhD. Po krátkom rozhovore s prodekanom pre vzdelávanie Mgr. Patrikom Petrášom, PhD., nasledovali videodokrútky o jednotlivých študijných programoch, ktoré uvádzali v živých vstupoch študentky a študenti žurnalistiky.
Veríme, že program bohatý ako na aktivity, tak i na formy propagácie študentov oslovil a s mnohými z nich sa stretneme v septembri.

Fotogaléria

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem