Prezentácia UKF v Nitre v Srbskej republike

V dňoch 29. januára až 2. februára 2023 prezentovali UKF v Nitre v Srbskej republike Prof. Roman Králik z Katedry romanistiky a germanistiky (FF UKF) a Dr. Ján Francisti z Katedry intormatiky (FPVaI UKF). Cieľom ich cesty bol nábor srbských absolventov stredných škôl, najmä gymnázií z oblasti Dolnozemských Slovákov, na štúdium na UKF v Nitre. Počas zahraničnej cesty uvedení kolegovia navštívili gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci. Privítala ich riaditeľka gymnázia Vieroslava Struhárová a následne prezentovali UKF pre študentov 3. a 4. ročníka. Ďalšou zastávkou na ich ceste bolo gymnázium Branka Radičevića v Starej Pazove, kde ich vrelo prijali nielen študenti, ale aj pán riaditeľ gymnázia, Miroslav Marković. Posledná návšteva sa uskutočnila pre študentov končiacich ročníkov na gymnáziu Mihajla Pupina v Kovačici. Zástupcov UKF prijala Tatiana Brtková. Na prezentáciách sa zúčastnilo viacej ako 100 študentov končiacich ročníkov, ktorí boli oboznámení so študijnými programami celej UKF. Po každej prezentácii nasledovala živá diskusia zúčastnených študentov so zástupcami UKF. Študentov zaujímali nielen možnosti štúdia, ale aj možnosti mimoškolských aktivít a pobytov v rámci projektu Erasmus+.
Veľmi podnetné a zaujímavé bolo aj stretnutie zástupcov UKF so starostkou mesta Báčsky Petrovec pani Jasnou Šproh, ktorej bola predstavená Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, jej história i súčasná pozícia v univerzitnom prostredí na Slovensku. S pani starostkou a rovnako tak s riaditeľmi škôl sa uskutočnila diskusia nielen o možnostiach štúdia srbských študentov na Slovensku, ale aj o možnostiach zapojenia študentov do medzinárodných mobilít v rámci projektu Erasmus+.
Myšlienku návštevy srbských stredných škôl na Dolnej Zemi pôvodne navrhol ešte za svojho pôsobenia na Slovensku J. E. prof. Momčilo Babič, srbský veľvyslanec na Slovensku a táto myšlienka našla podporu aj za terajšieho pôsobenia pani Marije Barlović, chargé d´affaires Srbskej republiky, vďaka ktorej sa cesta uskutočnila aj s podporou a vedomím Ministerstva školstva Srbskej republiky reprezentovaného pánom ministrom Brankom Ružićom.
Informácie o aktivitách Katedra romanistiky a germanistiky s potešením prijala tiež J. E. Catherine Flumiani, talianska veľvyslankyňa na Slovensku, ktorá podporuje štúdium románskych jazykov na Slovensku, najmä talianskeho jazyka.
Text: prof. PaedDr. Eva Stranovská, PhD. FF - Katedra romanistiky a germanistiky
Foto: prof. PaedDr. ThDr. Roman Králik, Th. D.

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

 

Foto 5

Foto 6

 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem