Úspešne ukončený medzinárodný projekt na Katedre translatológie

Medzinárodný projekt Výskum a výučba audiovizuálneho prekladu – postupy a inovácie (AT Ö-SR 2021-05-15-002) v rámci Akcie Rakúsko – Slovensko vznikol v spolupráci Katedry translatológie FF UKF v Nitre a Centra translatológie Viedenskej univerzity. Projekt bol realizovaný od októbra 2021 do októbra 2022 a jeho primárnym cieľom bolo podnietiť spoluprácu vo výučbe a výskume v oblasti audiovizuálneho prekladu a dostupnosti médií medzi predmetnými inštitúciami a krajinami. Riešitelia zároveň analyzovali dosah odborného, technologického a kultúrneho vývoja na oblasť výučby audiovízie v stredoeurópskom kontexte.
Riešiteľmi projektu z UKF boli doc. Mgr. Emília Perez, PhD. a doc. PhDr. Andrej Zahorák, PhD., Viedenskú univerzitu zastupovala Dr. Alina Secară.
Počas doby trvania projektu boli zorganizované dve projektové stretnutia (Nitra a Viedeň), ako aj dve diseminačné podujatia, na ktorých si pedagógovia a výskumní pracovníci zo Slovenska a Rakúska vymenili osvedčené postupy v oblasti výučby audiovizuálneho prekladu a dostupnosti médií, riešitelia projektu prezentovali výsledky výskumu zameraného na postupy a stratégie vo výučbe audiovizuálneho prekladu či využívanie technológií. Súčasťou diseminačných podujatí bol workshop zameraný na technológie predstavujúce výzvu vo výučbe audiovivízie a dostupnosti médií, ako aj komplexná diskusia venovaná návrhu a aktualizácii učebných osnov, ich implementácii a hodnotiacim postupom. Riešitelia svoje zistenia pretavili do publikácie Designing training for audiovisual translation – good practice and innovation in Austria and Slovakia.
Projekt bol stimulom nielen pre spoluprácu Katedry translatológie FF UKF v Nitre s Centrom translatológie Viedenskej univerzity, ale aj profesionálnym obohatením pre pedagógov vyučujúcich audiovizuálny preklad a dostupnosť médií, keďže značná pozornosť bola venovaná možnostiam rozvíjania zručností vyučujúcich v predmetnej oblasti, ako aj reflektovaniu ich aktuálnych potrieb a požiadaviek. Veríme, že nadviazaná mimoriadne úspešná spolupráca bude pokračovať aj v budúcnosti.
Projekt bol financovaný agentúrou SAIA v rámci Akcie Rakúsko – Slovensko, Spolupráca vo vede a vzdelávaní.
Autor textu: doc. PhDr. Andrej Zahorák, PhD. – Katedra translatológie FF UKF
Foto: Archív KTR
 FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

FOTO 4

 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem