Spolupráca Ministerstva vnútra SR a študentov FF

V piatok 24. februára 2023 to bude rok, čo svet zasiahla vojna na Ukrajine. Ministerstvo vnútra a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre odštartovala spoluprácu, ktorej cieľom je ukážka integrácie ľudí z Ukrajiny, ktorí ušli pred vojnou na Slovensko a ich prínos pre našu krajinu.
„Cieľom kampane je priblížiť ukrajinskú kultúru, zvyky, ale ukázať aj ekonomický a spoločenský prínos odídencov pre slovenskú spoločnosť," povedal Roman Mikulec, minister vnútra SR.
„Téma vojny na Ukrajine je dlhodobo aktuálnou, naši východní susedia sú na Slovensku už prirodzenou súčasťou, a preto sme sa rozhodli sprostredkovať verejnosti uhly pohľadov, ako sa im v našej krajine darí, pomôcť tiež spoznať ich zvyky či tradície," doplnila Zuzana Eliášová, riaditeľka Tlačového odboru Kancelárie ministra vnútra SR.
Ministerstvo vnútra dlhodobo vníma aktuálne aj dlhodobé výzvy v komunikácii a percepcii dôležitých tém verejnosťou. Téma vojny na Ukrajine je často zneužívaná na šírenie nenávisti a propagandy. Rezort vnútra nadviazal spoluprácu s Katedrou masmediálnej komunikácie a reklamy Filozofickej fakulty UKF v Nitre, ktorej výstupom je komunikačná kampaň na sociálnych sieťach rezortu. Mediálne výstupy kampane vytvorili študenti magisterského štúdia mediálnych a komunikačných štúdií pod záštitou Inkubátora multimediálnej digitálnej produkcie zriadeného na Filozofickej fakulte UKF v Nitre.
Ministerstvo vnútra a akademický sektor v zastúpení UKF v Nitre aj prostredníctvom poukázania na prínos Ukrajincov a ich kultúry pre Slovensko bojujú proti dezinformáciám a hoaxom.
Komunikačná kampaň vznikla v rámci predmetu public relations (odborná mentorka študentských výstupov – doktorka V. Szabóová) pod supervíziou docentky Lucie Spálovej, externú supervíziu zastrešili profesorka Amiee Shelton (Roger Williams University, USA), docentka Jitka Vysekalová (čestná prezidentka Českej marketingovej spoločnosti) a Vladimír Šnídl (redaktor denníka N). Výstupy vo forme krátkych videí, podcastov a infografík budú v priebehu januára a februára 2023 uverejňované na sociálnych sieťach ministerstva vnútra. Tvoria zmes slovenských a ukrajinských respondentov, z ktorých každý reprezentuje nezastupiteľnú časť spoločnosti. Okrem uznávanej etnologičky v rámci rozhovorov svoje vstupy poskytla napríklad aj pracovníčka archívu v Prešove, či učiteľka slovenčiny pre Ukrajincov," povedala jedna z autoriek.
Spoluprácu s mladými študentmi vníma rezort vnútra ako kľúčovú nielen z hľadiska získavania praktických skúseností, ale tiež v budovaní občianskeho povedomia a hláseniu sa ku demokratickým hodnotám. „Filozofické fakulty vždy plnili úlohu strážcov demokracie a podporovali rozvoj kritického myslenia, výsledky spolupráce budú rezonovať aj v následnej mediálnej praxi študentov a pomáhajú scitlivovať verejný diskurz o aktuálnych témach," doplnila docentka Lucia Spálová.
O Inkubátore multimediálnej digitálnej produkcie
IMDP je marketingovo-komunikačný ateliér na Katedre masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF v Nitre. Vznikol v roku 2019, jeho víziou je vytvárať pre študentov, výskumníkov i mladých absolventov mediálnych a komunikačných štúdií priestor, podmienky a najmä príležitosti pre ďalší praktický profesijný rozvoj na princípoch coworkingu. Inkubátor je reálny, ale aj digitálny priestor, kde môžu členovia nielen navrhovať, produkovať, ale zároveň výskumne verifikovať efektivitu a dopad vytvorených multimediálnych produktov pod mentoringom skúsených marketérov. Pridanú hodnotu predstavuje najmodernejšie technické vybavenie, realizácia workshopov orientovaných na aktuálne digitálne trendy a spolupráca s konkrétnymi subjektmi kreatívneho priemyslu. Inkubátor multimediálnej digitálnej produkcie založila docentka Lucia Spálová, ktorá je zároveň CEO (Chief Executive Officer), a vedie ho kreatívna manažérka doktorka Veronika Szabóová.
Viac o plánovaných výstupoch kampane sa môžete dozvedieť na webovom sídle MV SR.
 
Text a foto: www.minv.sk

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem